A MAGYAR ISKOLA A LEGJOBB DÖNTÉS

MEGOSZTÁS

Évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyre több magyar szülő szlovák iskolába íratja gyermekét. Teszik ezt azzal a végzetesen téves elgondolással, hogy gyermekük jobban fog érvényesülni az életben. Ezt a folyamatot kell megállítani és visszafordítani. Figyelembe véve a statisztikai kimutatásokat – megcáfolhatatlan tény, hogy a magyar ajkú, magyar tannyelvű iskolában végzett tanulók bármelyik belföldi és külföldi főiskolán vagy egyetemen megállják helyüket és sikeresen fejezik be.

Igazán színvonalas nemzetiségi, kisebbségi iskolát csak úgy lehet létbiztonságban tudni, hatékonyan és eredményesen működtetni, ha megteremtjük az alapvető feltételeket a tisztességes finanszírozás és a minőségi oktatás számára. Ezt pedig a szlovákiai magyar oktatásügy autonómiája biztosíthatja. Fokozottan érvényes ez a többségében magyar ajkú települések kisiskoláira, de bármely más tanintézmény számára is az országban.

Olyan nevelési-oktatási és művelődési program kidolgozására van szükség, mely minőségben, tartalomban, szellemiségben többletértéket nyújt és felkészíti a fiatalokat az élet valódi kihívásaira.

A magyar iskolába való beíratás kulcsa is abban keresendő, hogy a szülők megértsék: gyermekeiknek csak előnyére válik, ha saját anyanyelvükön sajátíthatják el a szükséges tudást, ismerkedhetnek meg saját kultájukkal, hagyományaikkal amellett, hogy szlovák nyelvtudásukat is tökéletesre fejlesszék az intézményben.

Meg kell tehát védenünk a magyar iskolahálózatot, de ehhez egyebek mellett gyermekere van szükség az iskolapadokba. A magyar iskola a legjobb döntés, mert ott gyermekeink biztonságban, kiváló eredményekkel járhatják végig a felnőtté válás rögös útját, amelyhez minden szükséges támogatást megkapnak.

PaedDr. Turanský Ferenc

Iskolaigazgató, az MKDSZ parlamenti képviselőjelöltje