MIKÉNT VÉLEKEDIK AZ MKDSZ AZ OKTATÁSÜGY PROBLÉMÁIRÓL?

MEGOSZTÁS

A Bumm hírportál PaedDr. Turanský Ferencet, az MKDSZ parlamenti képviselőjelöltjét kérdezte.

 

  • Magyarországhoz hasonlóan Szlovákiában is elégedetlenségi mozgalmak indultak a közoktatás helyzete miatt. Miként vélekednek a Szlovák Tanárok Kezdeményezéséről (INICIATÍVA SLOVENSKÝCH UČITEĽOV – ISU, honlapcímük: isu.sk), amely néhány napja sztrájkkészültséget hirdetett céljai elérése érdekében?

 

Szomorú és felháborító, hogy egy modern, demokratikus európai országban a tanároknak ilyen mértékű összefogásra van szüksége ahhoz, hogy felhívják az állam figyelmét az évtizedek óta súlyosbodó problémákra. A kormányok a rendszerváltás óta üres ígéretekkel terelik el a figyelmet a folyamatosan több sebből vérző oktatásügy állapotáról, amely egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja a tanárokat, a diákokat, és ellehetetleníti a társadalmunk számára létfontosságú minőségi oktatást.

Mára bizonyítást nyert, hogy korábban a magyar pártok által is támogatott normatív támogatási rendszer csak rövidtávon jelentett megoldást. Nem sikerült tehát az oktatásügy folyamatos fejlődését hosszútávon biztosító törvényt megalkotni. Ennek most többek között a kisiskolák, azok tanárai, a diákok és a szülők ihatják meg a levét. A hazai magyar oktatásügy tekintetében ez hatványozottan jelentkezik.

 

  • Önök hogyan orvosolnák az ISU által felvetett főbb problémákat: a pedagógusok béremelését, az intézmények felszerelését és a továbbképzését?

 

Számtalan forrás áll rendelkezésre a béremelésre és az oktatási intézmények megfelelő felszerelésére, amelyet azonban a jelenlegi kormány képtelen megfelelően és igazságosan szétosztani: felesleges kiadásokra költ ahelyett, hogy átgondoltan és átlátható módon biztosítaná a megfelelő körülményeket egy folyamatosan fejlődő oktatási rendszer számára.

Átfogó reformok kellenek. A nemzetfejlesztési stratégia részeként olyan oktatásügyi törvényre van szükség, amely olyan hosszú távú, rendszerelvű és koncepcionális oktatásügyi stratégiát mutat, melybe bele illeszthetőek a rövid- és középtávú intézkedések. E nélkül ugyanis az történik, aminek tanúi lehetünk. Romokban hever az oktatásügy. Mindenkinek joga van a legmagasabb szintű oktatáshoz éljen bárhol az országban. Az iskolák felszereltségét tekintve óriási különbségek vannak az egyes országrészek, régiók között. Ezeket a különbségeket fel kell számolni. Anyagilag és társadalmilag is megbecsült pedagógusokra van szükség annak érdekében, hogy gyermekeink megfelelően színvonalas oktatásban részesüljenek.

Az MKDSZ szorgalmazza a Tanárok Tudományos Kollégiumának megalapítását, amely anyagilag is ösztönzi a pedagógusokat a folyamatos fejlődésben, mint egy-egy tudomány jeles képviselőit. A béreket az elvárásoknak megfeleő szintre kell emelni. Csökkenteni kell az oktatásügyi intézmények gáz és villamos energia költségeinek Áfa tartalmát. Társadalmi érdek, hogy az oktatásügyre fordított anyagi forrásokat a jelenlegi kétszeresére növeljük.

 

  • Sokak szerint fontos lenne, hogy a szlovákiai magyar iskolák és pedagógusok is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Önök miként vélekednek erről a dologról?

 

Szerintünk is fontos lenne, hogy minél többen csatlakozzanak a sztrájkhoz, azonban több okból sem hibáztathatóak azok a magyar iskolák, akik kimaradnak belőle. Egyrészt a pedagógusok segélykiáltása a nagyobb városokban a leghangosabb, hiszen az ott élő gyermekek szüleinek többsége dolgozik, így meg kell oldaniuk a gyermekek felügyeletét.

Másrészt a magyar iskolák többsége Szlovákia elfeledett régióiban találhatóak, ahol rengetegen élnek a létminimum alatt, szociálisan hátrányos helyzetben. A Smer hátat fordítottak ezeknek a területeknek, így az itt élő gyermekeknek otthon gyakran nélkülözniük kell, míg az intézményben például főtt ételt kapnak és fűtött helyiségben tartózkodhatnak.

 

  • A jelenlegi kormány a kislétszámú iskolák, osztályok megszüntetését helyezte kilátásba, amit egy évre elhalasztottak. Milyen megoldást javasolnak a kislétszámú iskolák, osztályok megtartására vagy a probléma más módon történő rendezésére?

 

Az MKDSZ az oktatásügyet a magyarság tekintetében stratégiai területként kezeli. A helyzetet a jelenlegi kormány rossz gazdaságpolitikájának is köszönhetjük. Kristálytisztán látni, hogy azért zuhan évről évre drasztikusan a gyermekek létszáma ezeknél az intézményeknél, mert eddig soha nem látott mértékű az elvándorlás vidékről a nagyvárosok irányába. A leszakadó régiók – és ezek főleg a magyarlakta vidékek – katasztrófális gazdasági helyzetének következménye az óriási mértékű elvándorlás, ami a rossz demográfiai mutatók következményét súlyosbítva ezen térségek teljes oktatásügyi leépülését is okozza.

Egyre többen élnek a létminimum alatt, nincs munkalehetőség. Munkahelyekre van szükség ezekben a leszakadóban lévő térségekben és lényegesen jobb anyagi körülményekre, hogy a fiataloknak legyen miért otthon maradni és ott családot alapítani. Az MKDSZ álláspontja világos. Új oktatásügyi törvényre és ehhez kormányváltásra van szükség. Addig is azonban az iskoláknak és a fentartóknak szolidaritást kell vállalniuk egymással. Vannak már jól működő példák az iskolabuszos megoldásra. Ezzel párhuzamosan ki kell építeni a tagiskolai rendszert.

Emellett fontos, hogy a szülők is megértsék, nélkülük, az ó közreműködésük és szolidaritásvállalásuk is kell egy-egy kisiskola megmentéséhez. Az MKDSZ kitart azon álláspontja mellett, miszerint a magyar oktatásügy létbiztonságát és fejlődését kizárólag az oktatásügyi autonómia garantálhatja. Hiányoljuk azt a magyar iskolák számára létrehozott hatékony szervezetet, amely a magyar oktatásügyi autonómia-törekvések pártfüggetlen szakmai bázisa, amely képes az egységes fellépés megteremtésére, gondoskodik a megfelelő információáramlásról és érdekképviseletről és amely pártfüggetlenségét meg tudja őrizni.

 

Bumm/PaedDr. Turanský Ferenc, iskolaigazgató

az MKDSZ parlamenti képviselőjelöltje