A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nyilatkozata Bárdos Gyulának a Csemadok politikai szerepvállalásával kapcsolatos kijelentésére

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a kultúrára, mint pártokon, napi politikán felül álló össznemzeti értékre tekint. A határon túl élő magyarság esetében a nemzet egységére való tekintettel különösképpen fontosnak tartja a kultúra, a kulturális intézmények és szervezetek önállóságának, pártatlanságának tiszteletben tartását. Bárdos Gyulának, a Csemadok elnökének kijelentése, miszerint az általa vezetett szervezet az MKP mellett áll, alapjaiban támadja meg a felvidéki magyarság legnagyobb és legrégebbi kulturális szervezetének pártpolitikai semlegessét. Most látszik meg igazán, milyen káros az, amikor aktív politikus kerül egy kulturális szervezet élére. Most látjuk a kárát a politikai összefonódásoknak is, hiszen a Magyarországról jövő támogatások is aszerint sikeresek, vagy nem, hogy az igénylő szervezeteket mennyire tudja az MKP a maga pártpolitikai céljaira felhasználni. Tudjuk, hogy az MKP-nak most meg kell harcolnia minden szavazatért, és hogy minden eszközt elfogadhatónak tart, hogy két egymást követő kudarc után végre visszakerülhessen a parlamentbe. Ez az ő dolga a választópolgárokkal, ahogy minden más politikai pártnak is. Felszólítjuk azonban, hogy hagyjon fel kulturális szervezeteink, különös tekintettel a majd 70 éves múltra visszatekintő Csemadok pártsemlegessége ellen irányuló tevékenységgel! A kommunista diktatúra nem tudta elsorvasztani és a rendszerváltó évek bizonytalansága sem tudta lerombolni azokat a szelllemi értékeket, amit három generáció magyarsága itt megteremtett. Ezzel a megosztó, a tagság politikai pluralizmusát semmibe vevő poltikával az MKP a Csemadok hitelét, egyetemességét, mindenki számára egyforma értéket jelentő létét veszélyezteti. Az MKDSZ a leghatározottabban tiltakozik minden ilyen jellegű kísérlet ellen!

Az MKDSZ Országos Elnöksége

Komárom, 2016. január 25.