Célunk a gyorsabb és hatékonyabb felzárkóztatás

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Bodrogköz és Ung-vidéki regionális elnöksége 2016. október 8-án Szőlőskén tartotta ülését. A tanácskozáson a regionális elnöksége meghívására jelen volt a párt országos elnöke és alelnöke, Fehér Csaba és Sárközi János.

Riczo Pribék Edit, az MKDSZ regionális elnöke legfontosabb feladatként a regionális politika és érdekérvényesítés megerősítését említette. A régió, a legszegényebbek közé tartozik, s nem véletlen, hogy nagy az elvándorlás a térségből, amely ráadásul további súlyos gondokat okoz. Egy évvel a megyei választások előtt törekednünk kell a kölcsönös bizalomra és az egyenlő partnerségen alapuló politikai és társadalmi együttműködésre. Az MKDSZ keresni fogja az együttműködés lehetőségét a térségben minden olyan párttal és szervezettel, amely tiszteletben tartja a demokrácia alapszabályait, képes független politikát folytatni, mentes a populizmustól és a demagógiától, s a civil és kulturális szférában a partnert látja nem pedig az eszközt. Közös célunk a térség gyorsabb és hatékonyabb felzárkóztatása. Sok évtizedes lemaradást kell behozni, ami nem megy együttműködés nélkül.

Turanszky Ferenc, regionális pártigazgató fontos feladatnak jelölte meg a párt kereszténydemokrata politikai arculatának megőrzése mellett a tagság folyamatos gyarapodását. Meggyőződése, hogy a politikai siker, az eredményes érdekképviselet sohasem a tagság nagyságának függvénye, ha nem annak, hogy mennyire sikeresen és milyen csatornákon keresztül tudja kommunikálni céljait, véleményét és sikereit. Ebben, fontos faladata lenne a független médiának is, amiről napjainkban sajnos nem beszélhetünk. Véleménye szerint a szándékos elhallgatás ellenére a kommunikációra lehetőség szerint sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Új csatornákat kell kialakítani.

Fehér Csaba, országos elnök a politikai értékek, a vélemény bátor felvállalásának fontosságáról beszélt, hiszen az elmúlt években tapasztalt az anyaországból exportált árulózó, megbélyegző, kirekesztő és a kiválasztott alárendelt partnerségen nyugvó politikai „kultúra” térnyerésével párhuzamosan olyan lelki bezárkózásnak lehettünk a tanúi, amely szinte megbénította és igyekezett ellenőrzött politikai keretek közé szorítani a magyar közgondolkodást.