Menekülő önazonosságtudat

MEGOSZTÁS

Az önazonosságtudat rombolásában nagy szerepet, mondhatni főszerepet játszik a szlovák iskola. Az önmeghatározás, az önazonosság tudat tervezett és gyors ütemű átalakítása érdekében évtizedeken keresztül magyarok tízezreivel hitették el, vagy igyekeztek elhitetni a történelem órákon, de tulajdonképen minden más területen az oktatáson kívül is, hogy a magyarok Szlovákiában csupán jövevények és itt a szlovákon kívül nincs más őshonos népesség, s ez a kollektív jogok különbözőségében (ma) is megmutatkozó „természetes” állapot. Tehát minden más vélemény és törekvés nem természetes, vagyis a természet ellenes állapot felé mutat, ami felforgató és alkalmas a békesség megzavarására. A békesség megőrzése érdekében kell fenntartani a „természetes” állapotot, magyarán a békés egymás mellett élés érdekében vagy adja fel önmagát, vagy csendben fogadja el a jogkülönbözőséget, mint természetes állapotot. Az ilyen lelki nyomásgyakorlás elhomályosítja az  önazonosságtudatot és önismeretet. A magatartást és viselkedést bátortalanná, a bátortalanság pedig kiszolgáltatottá teszi az embert. Aki pedig nem hajlandó elfogadni a helyzetet, annak önazonosságtudata a minden történelmi alapot nélkülöző, sőt annak ellentmondó „jövevénység” elleni küzdelemben válik görcsössé, majd később sok esetben menekülővé. Menekülővé a szakadatlan konfrontáció, a kényszerű önfeladás, a háttérbeszorítás a leküzdhetetlennek tűnő jogegyenlőtlenség elől.

Eközben ők maguk lesznek azok, akik „(el)menekülésükkel”, csatlakozva az önazonosságtudatukat önként feladókhoz hozzájárulnak egy-egy magyar óvoda, vagy iskola bezárásához, a magyar nyelvhasználat visszaszorulásához, a magyar népesség csökkenéséhez, szülőföldön való többségének elvesztéséhez, erejének gyengüléséhez. Amennyiben önazonosság tudatunk menekülőre fogja, akkor még a mi életünkben elfogy a felvidéki magyarság. A több mint tízezer négyzetkilométeren még meghatározható magyar nemzeti lét, régiónként különféle kihívásokkal kénytelen szembenézni. Egész falvak, tájegységek öregednek és néptelenednek el. Az önfenntartási képesség tekintetében bizonyított tény, hogy ha a nemzetiségi lakosság, jelen esetben a magyarság lélekszáma a kritikus kétezer fő alá csökken, akkor az a település, de több falu esetében az egész kistérség elsorvadásához, elvesztéséhez vezet. Ne legyenek kétségeink afelett, hogy az így keletkezett űrt betöltik mások.

Ezt az európai történelem folyamán más nemzetek esetében is kipróbált és bevált „receptet” ma is használják. Ellenszere, az itthon maradó, az együttműködést kereső, nem kategorizáló önazonosságtudat. Az egészséges önazonosságtudat nem lehet önmagából kirekesztő. Értsük meg végre, ami nem hajlik az törik. Aki nincs itt, az hiányzik.

Bartók Gergely, az MKDSZ Ifjúsági Tagozat elnöke