A Tisztelt Ház humora!

MEGOSZTÁS

A napokban újra kezembe került „A Tisztelt Ház humora” című 1943-ban megjelent kötet, amely a képviselőházi naplókból szemezget 1867-től – a „Kiegyezéstől”. A munka a humoros felszólalásokba csomagolt, kulturált politikai adok kapok világát rajzolja meg. A humorosan tálalt közéleti igazságok, politikai bírálatok vagy dicséretek, még a jó ízlés határain belül maradó szarkasztikus, illetve ironikus felszólalások egy olyan politikai kultúrát tárnak elénk, amely a korral és zászlóvivő nagy szereplőivel, a képviselőházi tagjaival együtt tűnt el szinte nyomtalanul.
A kötet előszavát Szüllő Géza, az Országos Keresztényszocialista Párt egyik alapítója, későbbi elnöke, a felvidéki magyarság külügyminiszterének is titulált két világháború közötti csehszlovákiai magyar politikus írta. „Akkor olyan volt a magyarság lelki világa, mint az angoloké. Az ellenzéki az a magyar volt, aki nem volt a kormányon, a kormánypárti az a magyar volt, aki nem volt az ellenzéken. A Tory az az angol volt, aki a kormányon volt, a Wight az, aki az ellenzéken volt, de egy pillanatig sem gondolt soha senki – akárhogy „hazaárulózott” is pour la galerie – arra, hogy kétségbe vonja, hogy minden cselekedete és minden ténye mindenkinek csak a nemzet üdvét szolgálja. Ez a szó, hogy üdv furcsa szó és divatját múlta, mert ma már nem használják.” – mondja Szüllő 1943-ban.
És eszembe jutnak mai közállapotaink, politikai életünk és kultúránk, céljaink – a Tisztelt Házban, a székházakban, az utcán és persze a digitális térben, ahol a gyűlölet legmélyén kéz a kézben jár az állati ösztön és az emberi számítás. Eszembe jutnak azok, akik fölényeskedve, a másik legcsekélyebb tisztelete nélkül, a gyűlölettől vörösen izzó szemekkel, dagadó nyaki erekkel, a sajtó nyilvánosságában dagonyázva, vulgáris, primitív és kioktató felszólalásaikkal, a másik elpusztításának egyetlen céljával szégyenítik meg mindazt, amit és ahogy a „Tisztelt Házban” tenni kell a köz érdekében. És eszembe jut a politikailag végtelenségig polarizált mai magyar néplélek határon inneni és határon túli címkézett világa.
Felelőtlen és halálos politika ez! Ködlovagok kergette délibábok világa lett korunk, ahol a magát nemzeti-keresztény-konzervatívnak mondó magyar szatelit párt értéket és érdeket félredobva bárkivel képes elhálni politikai nászéjszakát. Magyar-kártyává süllyedve mosolyogva siklik bele a vulgáris, mindig a magyar érdek ellen szavazó Matovič kezébe. De jöhetnek az SAS liberálisai is , akik addig liberálisok amíg nem magyarokról van szó. És jöhet mindenki, bárki, csak hatalomra kerüljenek. Eközben balgaságukban, vak és görcsös törtetésükben nem látják, hogy az emberek bizony látják a bort ivó és vizet prédikáló, kétkulacsos MKP-t, mert a másikat ugyanezért a politikáért bélyegzik meg. Eközben nem egy hosszú távú politikai alternatívát kínálnak, csupán a „Valahogyan csak lesz, mert sehogy sohasem volt!” perspektíváját. És ez nem humoros!

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke