A Duna Televízió (is) a pártállami idők párttévéje – közszolgálat helyett pártszolgálat

MEGOSZTÁS

„1. Kívánjuk a´sajtó szabadságát, censura eltörlését.” Igen, kedves magyar barátom! Nekünk magyaroknak, történelmünkből adódóan is ez jut eszünkbe, ha a médiáról, újságról, rádióról, televízióról esik szó. Ez a magyarság által a 19. század derekán az egyenlőség, szabadság és testvériség szellemében 12 pontban összefoglalt nemzeti és polgári követélések első pontja. A rajtunk élősködő diktatúrák megtanították velünk, hogy a mozgásterében szabad, politikai befolyástól és irányítástól független, cenzúra nélküli közszolgálati média a demokratikus társadalom és politikai berendezkedés egyik legfontosabb pillére. Magyarországon a diktatúrával, elnyomással szemben a szabadságért, demokráciáért, politikai pluralitásért küzdők 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben is az egyik legfontosabb értéknek tekintették a szabad sajtót.
Amennyiben a demokrácia egyik ismérve, alappillére a szabad, politikai befolyásolás, irányítás és cenzúra nélküli közszolgálati sajtó, akkor a diktatúra ismérve, a diktatórikus, pártállami rendszer kiépülésének egyik semmivel sem összetéveszthető jele a kormánnyal szemben kritikus, ellenzéki média ellehetetlenítése, felszámolása, a közszolgálati média politikai befolyásolása, irányításának megszerzése, a közszolgálati média egyoldalú, párthatalmi érdekeket szolgáló hírszerkesztése, a különböző társadalmi, bel-, kül- és nemzetpolitikai események, hírek szubjektív, cenzúrázott közlése, illetve teljes elhallgatása.
A fenti megállapításból, továbbá az elmúlt években Magyarországon tapasztalható, a közmédiát és általában a média állapotát illető, de más területeken is észlelhető antidemokratikus tendenciákból jól kirajzolódik az „új” diktatúra épülése. Hogy mennyiben érint ez engem, bennünket, határon túli magyarokat, közéletünket, a felvidéki magyar közgondolkodást? Sokban! Mi az egységes magyar nemzet része vagyunk! A lélek, a tudat, a testvéri, családi ragaszkodás ezer és ezer szálával kötődünk Magyarországhoz, az Anyaországhoz! Nem lehet tehát közömbös számunkra az, ami az Anyaországban történik. Nem lehet számunkra közömbös már csak azért sem, mert egyrészt Magyarországra mi is itt a Felvidéken sokan, mint hazánkra tekintünk, másrészt a Fidesz diktatórikus tulajdonságokat mutató kormányzása, a közéletben alkalmazott praktikái, a közvélekedés pártérdekektől irányított befolyásolásának módszere, a pénzhatalmi rendszer kiépítése a média feletti befolyás és irányítás a Fidesz szatelitpártjában az MKP-ban nálunk is termőtalajra talál. Fojtogató, gúsba kötő hálóként szövi be a Kárpát-medence magyar vidékét!
Engedjék meg, hogy elmeséljek egy történetet.
Napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2013. március 7-én délelőtt 11.00 órakor „a nemzet televíziója”, a Duna TV megkeresésére (amely egyébként ezzel nem kis meglepetést okozott számunkra) riportot adtunk a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalapításának okairól, céljairól addigi tevékenységéről, a felvidéki magyar belpolitikai helyzetről és a közelgő megyei választásokról.
A felvételre az MKDSZ komáromi irodájában került sor. A riporter elmondta, hogy a főszerkesztő határozott kérése volt, hogy a velünk folytatott beszélgetés kapcsán, vagyis az MKDSZ megalakulásáról megkérdezze az MKP-t és a Hidat is. Részünkről semmi ellenvetés nem volt. Sőt, kíváncsian vártuk a reakciókat. Néhány óra múlva csörgött a telefonom. Mivel autót vezettem, kihangosítottam. A riporter hívott, aki elmondta: miután Komáromban elváltunk egymástól, feladata szerint elsőként felhívta az MKP akkori elnökét, hogy megkérdezze véleményét az MKDSZ megalakulásáról. A riporter elmondása szerint Berényi, emelkedett hangon és kioktatón beszélt vele, hogy mit képzel magáról, és mit képzel a Duna TV, hogy az MKDSZ-t „reklámozza” és hogy ő (Berényi) most leteszi a telefont, felhívja Budapestet és garantálja, hogy a beszélgetés sem most, sem pedig máskor nem kerül műsorba sehol. Mondanom sem kell, a riport nem került adásba azóta sem!
Néhány héttel később Komáromban a Szent-András templom melletti parkolóban összefutottunk a Duna TV riporterével. Sajnálkozását fejezte ki, hogy az időnket rabolta és hogy nem kerülhetett adásba a riport. Természetesen mi igyekeztünk őt megnyugtatni és hangsúlyoztuk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy nem ő tehet róla. Ő akkor is utasítást teljesített, amikor elkészítette velünk a riportot és akkor is parancsot teljesített, amikor nem foglalkozott tovább az üggyel. Irántunk érzett jóindulata kifejezése képpen egy adathordozón átadta a beszélgetés vágatlan formáját, amelyet azóta is őrzünk.
Tisztelt magyar barátom, határon innen és túl! Íme egy újabb történet a Fidesz és határon túli szatelitpártjai által értelmezett demokráciáról, párbeszédről, együttműködésről, a hatalom kezéről, a kommunista, rákosista idők médiapolitikájának megelevenedéséről. Sokan és egyre többen látjuk, érezzük a Felvidékre is teljes súlyával ránehezedő Fideszes médiapolitikát, amely a tudatos gyűlöletkeltéssel manipulál, gátolja az objektív információszerzést, sőt az információszerzést magát!
Egyre többen látjuk annak a közmédia-diktatúrának kiépítését, amelybe a Fidesz szatelitpátja, az MKP érdekeinek megfelelően irányított és felügyelt információs térbe igyekeznek kényszeríteni a felvidéki magyarságot. De tudatában vagyok annak is, hogy mindezek és minden látható tény ellenére sokan értenek egyet a Fidesz és szatelitpártjaik alkalmazott médiapolitikájával, a Duna TV eljárásával. Aki viszont a demokrácia, a sajtószabadság, a cenzúra és politikai befolyásoltság nélküli közszolgálati média, a szabad véleménynyilvánítás elkötelezett híve, az nem helyeselheti a fent leírt eljárást, és nem támogathatja azokat a pártokat, amelyek ezt a politikát képviselik.
A történet kapcsán, de a magyar szabadság napja – március idusa közeledtével is eszembe jutott a 12 pont második pontja is: „Felelős ministeriumot Buda-Pesten.” De eszembe jutott a Kádár-koszak kulturális életének mindenható fenegyereke Aczél György elvtárs és az ő „háromtés” (TTT) politikája a Támogatott, Tűrt, Tiltott kultúrpolitika. Az MKDSZ a tiltott kategóriába van.

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke