Magyarok ünnepe

MEGOSZTÁS

„Ó Szent István dícsértessél, menny és földön tiszteltessél! De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa! Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!(moldvai csángó ének)

            Augusztus 20-a a magyarság egyik legősibb ünnepe, nemzeti ünnep, a keresztény magyar államalapítás, István király szentté avatásának napja, Szent István király ünnepének napja, a magyar állam ezeréves fennállásának, folytonosságának emléknapja. Röviden: Az augusztus 20-i ünnep István király szentté avatásának napjához kapcsolva emléket állít első királyunknak és a magyar államiságnak. Az évszázadok folyamán sokszor változtak az e naphoz kötődő hangsúlyok, tartalmak. Egyházi és állami jellege is gyakran változott, formálódott, alakult mind a mai napig. (Szent Jobb ünnepe, az új kenyér ünnepe, alkotmányünnep, államalapítási ünnep, aratóünnep, magyarok kenyerének ünnepe, díjátadók és koszorúzások ünnepe stb.) Ma már hitünk, meggyőződésünk alapján dönthetjük el: államalapító királyunkra, vagy a katolikus szentre emlékezünk-e a jeles napon. Ellátogathatunk a Szent Koronához, részt vehetünk a Szent Jobb körmeneten, elmehetünk egy-egy vidéki fesztiválra, megízlelhetjük az ország tortáját, részt vehetünk az állami ceremóniákon, névnapi bulikon, vagy a budapesti tűzijátékon. Választhatunk a megannyi kísérőrendezvényből, az eszem-iszomból…

            Vagy választhatjuk a meghitt ünneplést, a belülről fakadót, az elgondolkodtatót. Összevethetjük a múltat jelenünkkel, s kitekinthetünk a jövőbe. Felidézhetjük Szent István király intelmeit Imre herceghez, mert bizony érdemes felhívni az emberek figyelmét Szent István király intelmeinek ma is aktuális gondolataira, s elgondolkozhatunk azon, hogyan alkalmazhatjuk ezeket saját életünkben. Személyesen a VIII. fejezetre hívom fel a figyelmet; a hit megőrzésén túl itt jelenik meg István úgy mint apa, itt érződik ki egy közvetlenebb, emberibb apa-fiúi kapcsolat: az egyszerű apa intelme fiához, hogy elődei nyomdokait kövesse, hogy tisztelje őket, tanácsaikat fogadja meg, mert csak így lehet nagy király.

            Mennyire aktuális gondolatok! Elődeink, apáink nyomdokait követni, tisztességben, becsületben élni. Szent Istvánnak sikerült olyan törvényeket hoznia, melyek nemzetünk ezeréves fennállását megalapozták. Szent István egyszerre volt keresztény, magyar és európai – s mindvégig független. Ma az identitás zavarral küzdő Európa nem tiszteli a normákat, nem követi elődei, apái nyomdokait, nem tiszteli a hagyományos keresztény értékeket, melyeknek ezeréves fennmaradását köszönheti. S mindezt tetőzi a kisebbségek – a hátáron túli magyarok véget nem érő civakodása, a pártok önző, egoista politikája, a kizárólagosság, amely előbb-utóbb szabadságtalanságot teremt.

            Állítsuk vissza alapértékeinket, tartsuk tiszteletben elődeink tanácsait, intelmeit, őrizzük meg identitásunkat. Szent István szellemében építsük tovább szülőföldünket, otthonunkat, nemzetünket a magyarság fennmaradásának érdekében.

 

Dr. Mázik István, az MKDSZ országos elnökségi tagja