Éljenek a Katalánok! Éljen Katalónia! Népszavazás a katalán nemzeti lét kiteljesedéséről.

MEGOSZTÁS

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az EFA tagjaként is elkötelezett híve és támogatója a kisebbségben élő európai nemzeti közösségek önrendelkezési törekvéseinek.

A Szlovákiában kisebbségként, de saját szülőföldjén egyértelmű többségben élő magyarság idestova egy évszázada küzd a mindenkori államhatalom asszimilációs politikájával, a gazdasági, közigazgatási, kulturális, oktatásügyi és nyelvi diszkriminációval, elnyomással, így tudja mit jelent a megmaradásért folytatott szakadatlan küzdelem, s mit jelent a kisebbségi létből fakadó politikai kiszolgáltatottság.

           Szilárd meggyőződésünk, hogy minden kisebbségben élő nemzeti közösségnek joga van az önrendelkezéshez a megmaradását biztosító gazdasági, oktatásügyi és kulturális, illetve területi autonómiához, emellett valljuk, hogy minden nemzetnek joga van az önálló államhoz. Különösen igaz ez, az állam nélküli európai őshonos népeknek. Az önálló állam keretei azok, amelyben kibontakozhat, a szó legszorosabb, legnemesebb értelmében is kiteljesedhet egy nemzet léte.

           A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja Katalóniát és kívánja, hogy 2017. október elsején törjön utat magának a katalán öntudat és a katalán nép szabadsághoz való isten adta joga szerint rajzolja át Európa térképét. Teljesedjen ki a katalán nemzeti lét!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2017. szeptember 15.