Az MKDSZ nem engedi el a meghurcoltak kárpótlásának ügyét!

MEGOSZTÁS

              Komáromban, 2017. szeptember 23-án került megrendezésre az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet a németországi Hunnia Baráti Kör szervezett a Beneš-dekrétumok SzNT általi 2007. évi megerősítésének 10. évfordulóján. A politikai pártok közül a fórumra meghívott vendégek között volt az MKDSZ és az MKP elnöke is.

            Az a tény, hogy az MKP elnöke az utolsó pillanatban lemondta a részvételt és maga helyett egy felkészületlen tanácsadót küldött, aki a felszólalások ideje alatt telefonja segítségével a világhálón keresgélt információkat a témáról, világosan mutatja az MKP hozzáállását a Beneš-dekrétumokhoz, illetve a kárpótláshoz. A felkészületlenségből adódóan valóban úgy tűnhetett, hogy az MKDSZ elnöke, Fehér Csaba a kérdéskörben való jártasságával túlsúlyban van jelen a történeti és politikai tények felsorakoztatásában és az érvelésben.

            A hallgatóság egy része felháborodásának adott hangot, az MKP elnökének távolmaradása miatt. Fehér István, a komáromi gimnázium tanára feltette a kérdést: hol van az MKP elnöke? Vajon a kampány és a megyei székek fontosabbak a dekrétumok ügyénél?

A magyarság érdektelensége kapcsán Fehér Csaba kifejtette, hogy ezért azt a politikát kell felelőssé tenni, amelyik huszonöt éve a kormányzati, de ma már az ellenzéki koalíciós potenciál megőrzéséért is, különböző posztokért és székekért, a magyar kormány aktuális külpolitikai érdekeit szolgálva kampánytémává silányította a dekrétumok által meghurcoltak kárpótlásának ügyét.

            Az is beszédes tény, hogy egy németországi civil egyesület szervezi meg évről évre a megemlékezéseket, mint ahogy az is, hogy a Komáromban 2005. április 5-én aláírt nyilatkozatban vállalt kötelezettségektől egy kivételével, pártérdekből az összes szervezet elfordult. Azt is el kell mondani, hogy a Brüsszelbe benyújtott 2008. évi első, de az immár 3. éve benyújtott második petícióhoz sincs sok köze az MKP-nak. Ezzel a politikával le kell számolni, mert nem a bátor küzdelem politikája, hanem politikai alkuk tárgyává zülleszti ezt a magyar ügyet is, mint ahogy az autonómia ügyét.

            Dr. Juhász Imre elmondta, hogy nem érezni igazán az MKP-s képviselő támogató munkáját és amióta Csáky Pál az EP petíciós bizottságának alelnöke lett tulajdonképen semmilyen hivatalos, de még baráti tájékoztatást sem kapnak az általuk benyújtott petíciós ügy kapcsán.

Több, mint tíz év távlatából azt is látni kell, hogy a 2006. évi brüsszeli kiállítás védnökségét nem az MKP-s EU-s képviselők, hanem egy MDF-es képviselő, Olajos Péter vállalta el. Az sem véletlen, hogy a magyar kormányt és felvidék-politikáját a jelenlévő hallgatóság és vitapartnerek közül többen kritikával illették.

            Az igazságot, a tényeket még mindig nem szeretik hallani! Vannak akik elmenekülnek előle és vannak, akik meg sem jelennek ott, ahol várhatóan hallható lesz az igazság. Fehér Csaba hangsúlyozta, hogy az MKDSZ a Komáromi Nyilatkozat szellemében kitart a felvidéki magyarok jogi diszkriminációjának ma is lehetőséget adó Beneš-dekrétumok hatályon kívül helyezése, és a kárpótlás ügye mellett.

 

mkdsz hír