Az önálló állam nem törésvonal, hanem jog!

MEGOSZTÁS

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a szuverén Katalán Köztársaság kikiáltását és a legnagyobb elismeréssel gondol Carles Puidgemont katalán elnökre, valamint az egész katalán népre. Tisztelettel adózik a bátraknak, akik kinyilvánították akaratukat és a spanyol kormány antidemokratikus intézkedéseinek, fenyegetéseinek dacára érvényt szereztek a népakaratnak.

           Az MKDSZ elítéli a spanyol kormány minden európai értékkel és az Európai Unió alapelveivel ellentétes álláspontját és válaszlépéseit. Emellett döbbenetesnek tartja az európai országok és az unió vezetőinek alibista nyilatkozatait.

„Nincs szükség törésvonalakra Európában” – nyilatkozta Jean Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Szilárd meggyőződésünk, hogy a katalán nép függetlensége, vagyis a Katalán Köztársaság kikiáltása semmiképpen sem tekinthető európai törésvonalnak, de sokkal inkább az európai érték és szellemiség kiteljesedésének, a demokratikus jogok megnyilvánulásának, az európai szabadságeszme gyakorlati érvényesülésének.

           Ugyanakkor ezzel ellentétben az MKDSZ rendkívül veszélyes európai törésvonalnak tekinti az unió migrációs politikájában uralkodó káoszt, Nagy-Britannia kilépését a közösségből, az elsők az egyenlők között politikája következtében létrejött közép-európai érdekvédelmi politikai blokkot, az EU alapítóinak szándékával szemben Európa keresztény gyökereinek tagadását, az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak belügyként való kezelését, a nemzetek Európája helyett a nemzetállamok Európájának erőltetését, illetve az unió többsebességre való kapcsolásának tervét. További törésvonal lehet az egyre erőteljesebben érzékelhető orosz politikai befolyás is.

           Európára ma az ezekben a törésvonalakban feszülő politikai érdekellentétek jelentik a legnagyobb veszélyt, nem pedig a minden nemzetnek megkérdőjelezhetetlenül kijáró teljes önrendelkezés, különös tekintettel az állam nélküli őshonos nemzetekre. Az, aki ma ezt a jogot megkérdőjelezi, az Európa létét és benne a népek önrendelkezési jogát, mint alapjogot kérdőjelezi meg.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke