Régi új üzenet Katalóniából: Nec Arte Nec Marte!

MEGOSZTÁS

              Mi magyarok, mint a nemzeti szabadságért évszázadokon át küzdő nép igazán tudjuk, hogy az elnyomó hatalom milyen látható és láthatatlan eszközökkel küzd a szabadságra vágyók ellen. Tudjuk jól, hogy szabadsághőseink az elnyomók szemében és propagandájában csupán rablóvezérek, a törvényes uralkodó és rend ellen lázadó felforgatók. A társadalmi béke ellenségei, akik önös érdekből képesek lángba borítani és vérrel locsolni az egész országot. Ha ezt nem hittük és hisszük el saját vonatkozásainkban, akkor miért hinnénk el más népek tekintetében? Láthatjuk, hogy az elnyomás lélektana, eszközei és az elnyomók karaktere tőlünk nyugatra sem más, – ezért, és történelmi tapasztalataink szerint sem vagyunk olyan könnyen félrevezethetőek.

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szilárd meggyőződéssel és következetesen vallja azt a minden európai őshonos nemzeti közösséget megillető demokratikus és elidegeníthetetlen jogot, amely lehetővé teszi a szó legszorosabb, legnemesebb értelmében kiteljesedő nemzeti létet.

              Az MKDSZ gratulál a katalán függetlenségi pártok 2017. december 21-én a katalóniai választásokon elért sikeréhez, illetve azok kormányalakítási lehetőségéhez. A katalán nép újra bebizonyította, hogy a szabadság nem jobb- vagy baloldali politikai érték, hanem nemzeti érdek.

A nép akaratával szemben a fenyegetés, a megfélemlítés, az üldözés eszközeivel élő a bebörtönzésektől sem visszariadó spanyol kormány és európai cinkosai, bár sokakat „meggyőztek”, december 21-én mégis újra vereséget szenvedtek. Katalóniát, a katalán függetlenséget tehát sem csellel, sem erővel – Nec Arte Nec Marte – nem győzték le. Bízunk abban, hogy a spanyol kormány is tiszteletben fogja tartani az általa kiírt választások eredményét, mint ahogy abban is, hogy Európa nem lesz cinkos egy esetleges újabb antidemokratikus és minden európai alapértéket megkérdőjelező spanyol politikai reakcióval.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke