Mihai Tudose kötelet adna a zászló kitűzéséért „felelős” magyaroknak

MEGOSZTÁS

Az MKDSZ nyilatkozata a román miniszterelnök kijelentése kapcsán

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség felháborodásának ad hangot és tiltakozik a román miniszterelnök, Mihai Tudose a magyar autonómiatörekvésekkel, illetve az erdélyi magyar pártok által e tárgyban aláírt közös állásfoglalására és az általuk szorgalmazott magyar-román párbeszédre adott nyilatkozata miatt. Tudose minden európai alapértéket, az európai kultúrembert, az európai diplomáciai normákat, a politikai inteligenciát nélkülözve azt mondta: “Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”.

              Hisszük, hogy még az Európai Unió peremvidékén sem maradhat következmények nélkül ez a kormányszinten folytatott, kötél általi halállal való fenyegetőzés, amely egyébként utcai bandák közötti üzengetést idéző eset. A román miniszterelnök primitív, az egész országra és a románságra nézve is méltatlan kijelentése tudatos felkorbácsolása a magyar és kisebbségellenes hangulatnak. Tette mindezt annak tudatában, hogy az előttünk álló három esztendőben mindkét oldalon nagy nemzeti érzelmeket kiváltó centenáriumi megemlékezésekre kerül sor. Csak remélni tudjuk, hogy Tudose mérlegeli kijelentése várható következményeit, felismeri saját felelősségét, visszavonja kijelentését és megköveti az erdélyi magyarságot. Felhívjuk a miniszterelnök figyelmét, hogy Európában létezik nemzeti öntudat mások gyűlöletén kívül is. Úgy is megmaradhat románságában valaki, ha nem küldi bitóra a magyart.

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség kiáll az autonómia, mint a kisebbségeket megillető önszerveződési és önigazgatási, a nemzeti kisebbségi érdekeket és értékeket védő politikai keret mellett. Ennek megfelelően az MKDSZ támogatja az erdélyi magyarság autonómiatörekvését és szimbólumhasználatát.

              A román miniszterelnök kijelentése is annak a politikai törekvésnek a jogosságát, szükségszerűségét és időszerűségét bizonyítja, amely az Európai Unióban élő őshonos kisebbségek védelmét, jogainak törvényi biztosítását célozza. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a kisebbségekre nézve veszélyes az a politika, amelyik az Európai Uniót a nemzetállamok talaján, azokat megerősítve kívánja reform alá vonni. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség továbbra is kiáll azon európai kisebbségpolitikai álláspontja mellett, miszerint az Európai Unió nem tekintheti a kisebbségek ügyeit az adott tagállam belügyének.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2018. január 12.