Kultúra, nemzet, politika - január 22-én

MEGOSZTÁS

Január 22-én nemzeti kultúránkat ünnepeljük. Arra az évszázadok, évezredek alatt elődeink által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességére emlékezünk, amelyek meghatároznak bennünket, amelyekkel együtt mondhatjuk magunkat magyarnak! Nemzeti létünk, identitásunk állandó és nélkülözhetetlen összetevője. A kultúra egy kollektivitásban élő és gondolkodó történelmi folyamat. Ebben a generációról generációra öröklődő, egyre bővülő és mélyülő kulturális folyamban látjuk életünket, kommunikálunk egymással, szocializálódunk, oldjuk meg gondjainkat, szerezzük tudásunkat és szemléljük a világot.

Zivataros évszázadaink alatt és benne szétszórattatásunk idején a fölénk kerekedő, a rajtunk uralkodó nemzetek és ideológiák, külső és belső politikai erők számos alkalommal igyekeztek a magyarságtól elvenni nyelvét, hitét és kultúráját, irányítani annak működését, ki- és felhasználni értékeit, a sorvasztás céljával gátolni szabad fejlődését, átírni történelmét és főleg jövőjét.

Szlovákiai magyar kultúrpolitikánk mindaddig defenzív marad, amíg nem valósítjuk meg a kulturális autonómiát. Az önigazgatásnak azt a természetes, a művelt világban elfogadott és alkalmazott formáját, amelyben a felvidéki magyarság a mindenkori kormányoktól függetlenül tudja megszervezni intézményrendszerét, finanszírozni és irányítani kulturális életét. Történelmi tapasztalatunk azt mutatja, hogy nemzeti kultúránk szabad létét és független fejlődését, s ezzel egyben nemzeti létünket, hosszútávon csak az autonómia biztosíthatja.

Miközben idehaza kulturális küzdelmeinket vívjuk, addig odahaza a szocialista kultúrpolitikát másolva párthovatartozás, illetve kádervélemények alapján ítélik, támogatandónak, tűrtnek vagy tiltottnak a kulturális szervezetek támogatását. Ezt az eljárást, az újra élesztett „Három T” politikáját a magyar kultúra napján és mindenkor vissza kell utasítanunk! Kultúránk nem lehet a kirekesztés kultúrája, kultúrpolitikánk nem lehet megosztó, nem szelektálhat pártpolitikai érdek alapján!

Ma, 2018. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, amikor Kölcsey Ferenc 195 évvel ezelőtt letisztázta a Himnuszt, nagy elismeréssel mondjunk köszönetet mindazoknak, akik a magyar kultúra fáradhatatlan őrzői, gyarapítói és közvetítői. Ők azok, akikre nagy szüksége van a nemzetnek! Ők azok, akik együtt és egyenként is kulturális kincsestáraink!

Isten áldd meg a magyart! Isten éltesse őket!

Fehér Csaba

az MKDSZ elnöke