Mit ér a tábla, ha magyar is?

MEGOSZTÁS

A születések csekély száma, az elvándorlás, a belső népességmozgás a magyarok által lakott területek egyre gyorsuló felhígulása, zsugorodása és ezzel összefüggésben a magyar nyelvhasználat területi csökkenése súlyos problémája a felvidéki magyarságnak. Sok évtizedre visszanyúló nyelvhasználati küzdelmeinket tekintve el kell mondani, hogy nyelvi, nyelvhasználati jogaink terén még mindig elmaradunk más uniós országok, illetve az ott élő kisebbségek mögött. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy nehezen kivívott és megtartott nyelvi jogainkkal sem tanultunk meg élni sem a közigazgatásban, a hivatali ügyintézésben, de még a gazdasági életben, a vállalkozói szférában sem. Ezt nem lehet a politika rovására írni, mert ez már a magyar ember felelőssége.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a magyar nyelvhasználat egyfajta térnyerését eredményező, a közúti közlekedésről szóló törvényt végrehajtó belügyminisztériumi rendelet módosítását.

A változás a közlekedési jelzőtáblák kétnyelvűsítését, vagyis a nemzetiségek nyelvén való feliratot is lehetővé teszi.

Nagy előrelépésnek tekintjük, hiszen néhány hónapon belül más európai országokban alkalmazott gyakorlat Szlovákiában is természetessé és reményeink szerint tartóssá válhat. Szülőföldünk egy újabb lépéssel közelebb kerülhet ahhoz az Európához, amelyben a nemzetiségi sokszínűség megóvandó értéknek számít. Az őshonos magyarság egyenrangú állampolgárrá válásának, illetve a nemzetiségi jogegyenlőség elismerésének rögös útján megtett lépésnek is lehet tekinteni. Emellett az utakon is megvalósuló magyar nyelvű kommunikáció növeli a komfortérzetünket, még otthonosabban mozoghatunk majd szülőföldünkön.

Fontos eredménynek tartjuk, de semmiképen sem jelenti azt, hogy nincs több tennivaló e területen. Szintén európai példákat követve és alkalmazva ún. nyelvi statútummal kell a szlovákkal egyenrangúvá tenni a nemzetiségek nyelvét a közszféra minden szintjén és területén a kisebbségek által lakott régiókban. Álláspontunk szerint a magyar nyelvhasználatot a magyar nyelvterülettel együtt kell védeni.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2018. február 17.