Egyenlőség, szabadság és a testvériség!

MEGOSZTÁS

Amely társadalom ezt az utat járja, az a maga útján boldogságot talál!

Ma nekünk március 15-ében nem üzenetet kell keresnünk! Ne kíséreljük meg korunk  feszítő aktuálpolitikai kérdéseire válaszként rátuszkolni! Ne használjuk a másikra mért vád gyanánt és ne terítsük vállainkra drága selyemből varrt díszes felöltőként! Keressük benne az értéket! Az értéket, ami állandó, amit nem lehet félremagyarázni, ami egyetemes, ezért nem lehet kisajátítani! Keressük benne azt a társadalmi értéket, amelyet a márciusi forradalmat megelőző szellemi előkészítő munka évtizedeiben a reformkor nagyjai teremtettek. Keressük benne azt az értéket, amelynek köszönhetően megszülethetett a modern magyar nemzet! Lássuk meg benne azt a politikai értéket, ami testet öltött a magyarság jövőképében és 12 pontban összeszedett nemzeti alapvetésében.

Ismerjük fel a márciusi 12 pont mai politikai és társadalmi értékét, jelentőségét. Ma is értéknek kellene lennie a sajtószabadságnak, a cenzúra nélküli médiának, ma is társadalmi érdeknek kellene lennie a szolidaritás alapján álló közteherviselésnek. Ma is elvárható alapelvnek kellene lennie a törvény előtti egyenlőségnek. Korunkban is az egyik legfontosabb állampolgári jognak kellene lennie, a véleménynyilvánítás, a szólás szabadság. Ma sem kevésbé fontosak a független bíróságok, mint egykor. Ma is fontos feladat a már-már az úrbéri viszonyokat idéző szegénység felszámolása, az emberek gazdasági kiszolgáltatottságának megszüntetése. A demokratikus népképviselet alapját ma is a politikai pluralizmusnak, vagyis a többpártrendszernek kell jelentenie. Az országnak ma is felelős kormányra és nem egyeduralomra, demokrácia nélküli többpártrendszerre van szüksége. Ma sem elfogadható, hogy embere politikai véleményük, tevékenységük következtében koncepciós perek áldozataiként  börtönökbe kerüljenek. Ma sem lehet kevésbé fontos számunkra a szuverenitás, vagyis, hogy saját dolgainkról mi magunk dönthessünk.

Százhetven évvel ezelőtt, azon a bizonyos március 15-én nem egy fanatizált, vért és fejeket követelő tömeg hömpölygött Pest utcáin. Nem félmondatos „programot” ordibáltak üzenetként, a kiszemelt közeli és távoli ellenségnek. Az egyenlőség, a szabadság és a testvériség egyetemes emberi értékének alapján álló progresszív és nem visszafelé mutogató, öntudatos polgárság vonult utcára a maga határozott elképzeléseivel. Belegondoltunk már abba, hogy az Evangélium lapjain hány alkalommal szólít meg bennünket e három emberi érték? Az apostolok számtalanszor figyelmeztetnek bennünket ezen értékek, mint az Úr által adott tökéletes törvények megőrzésének és alkalmazásának fontosságára. “Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.” – olvashatjuk Jakab levelében /1,25/

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke