Krisztus feltámadása ad értelmet a hitünknek

MEGOSZTÁS

,,Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” Szent Pál apostol a korintusi híveknek írt első levelében egyértelművé teszi, hogy sem a hitnek, sem a jócselekedetnek, de még a vértanúk kiomlott vérének sem lenne értelme, ha Jézus Krisztus nem győzi le a halált. Az ószövetségi próféták igehirdetése, Ábrahám és Mózes szerepe az üdvtörténetben, Dávid és Salamon dicsősége – a feltámadás nélkül szép történet, esetleg tanulságos emlék lenne csupán. Krisztus azzal adta tudtára a világnak legyőzhetetlenségét, hogy mikor minden emberi számítás szerint véget ért, befejeződött minden, igazán akkor kezdett el ragyogni teljes dicsőségében. Nekünk, embereknek is a feltámadás csodája ad hitet és reménységet, ez ad értelmet küzdelmeinknek, bukásainknak és kudarcainknak. Húsvét örömhíre az, amitől nincs hiábavaló szenvedés és felesleges élet. A keresztény ember számára Jézus üres sírja az új élet kapuja. Pilinszky János meggyőződésével és hitével kívánunk minden jóakaratú embertársunknak kegyelemteljes, és kellemes húsvéti ünnepeket!

Az MKDSZ elnöksége

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.