Roma integráció és társadalmi szegregáció

MEGOSZTÁS

Április 8-a a Nemzetközi Roma Nap. Ez alkalomból a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Ipoly-mente és Gömör regionális elnöksége 2018. április 22-én „Ismerj meg jobban minket” címmel roma kulturális délutánt szervezett Gömörsíden.

Mgr. Mihály Valéria, az MKDSZ regionális elnöke, a nap főszervezője, köszöntötte az egybegyűlteket, az MKDSZ országos elnökét, Mgr. Fehér Csabát, továbbá az önkormányzat megjelent képviselőit Ing. Górász Melindát (MKDSZ) és Mihály Károlyt. Mihály Valéria főbb vonalakban vázolta a hatszáz év óta köztünk élő cigányság történetét és a Nemzetközi Roma Nap jelentőségét és küldetését. Elmondta, hogy a Nemzetközi Roma Nap nem csupán a roma kultúra ünnepe, de hivatott arra is, hogy felhívja a figyelmet a romák társadalmi helyzetére is.

Az MKDSZ országos elnöke Fehér Csaba, felszólalásában szólt a cigányság jelen helyzetéről is. Hangsúlyozta, hogy a szlovákiai cigányság felemelkedése az egyik legnagyobb és legégetőbb belpolitikai feladat elé állítja társadalmunkat. A cigányság többsége a szlovák társadalomtól szegregálódott párhuzamos társadalomban él. Integrációjuk, felzárkóztatásuk nem lehetséges átfogó és koncepciózus roma politika nélkül. Mára egyértelművé vált, hogy a roma ügyek csupán szociális kérdésként való kezelése zsákutcába vezette a cigányságot és a velük való kapcsolat tekintetében a többségi társadalmat is. Az MKDSZ meggyőződése, hogy a roma felzárkóztatásban az egyik legfontosabb feladat a cigányságon belüli kvantitás és kvalitás közötti feszültség feloldása, ami rendszerszintű, „testreszabott” roma oktatás-és művelődéspolitikát, illetve tehetséggondozást igényel. Szükség van a számában és öntudatában is erős cigány értelmiségre, művelt, iskolázott, a munka világában elhelyezkedett rétegre, mert nélkülük nem lehet sikeres az integráció! A rossz társadalmi, szociális helyzetből való szabadulást, a munka világába és általa felemelkedés felé vezető utat az oktatásban látjuk. A cigányság nagy része aluliskolázott, aminek egyértelmű következménye a munkanélküliség, illetve az országos átlagnál sokkal rosszabb szociális helyzet.

E nap alkalmából Balogh Zsolt füleki zenetanár előadásában hangzott el a roma himnusz. A hazai cigány kultúrát bemutató fotókiállítás megnyitóján és értékelésén túl cigány népmeséket mondott Váradi Katrin és Váradi Dominika. A Tűzvirág néptánccsoport tagjai Király Viktor vezetésével, Oláh Letícia és Oláh Natália roma néptáncot mutattak be a közönségnek. A füleki Giró Varga Ferenc és társai modern táncokkal léptek fel. A fotókiállítás díjazottjai: Király Viktor, Oláh Letícia, Mihály Valéria, Varga Ferenc, valamint Abaházi Veres Mária voltak.

 

mkdsz hír