Oktatáspolitika és iskolaközpontok

MEGOSZTÁS

A kisiskolák helyzete Szlovákiában és főleg az itteni magyar közéletben politikai szimbólummá vált. Ezen intézmények megtartásának és finanszírozásának ügye nem csak szak-, de kisebbség- illetve nemzetpolitikai kérdés is. A körülöttük folyó viták az oktató-nevelő munka minőségéről, illetve a tanulók teljesítményéről szólnak évtizedek óta. A rossz demográfiai mutatók egy újabb és a kisiskolák létére minden eddiginél veszélyesebb frontot, az intézmények finanszírozási terheinek kérdését nyitották meg. A demográfiai lejtő társadalmi és ezzel együtt oktatás-, valamint finanszírozáspolitikai kihívásait súlyosbítja a megmaradt iskolai kapacitás és az oktatásügy, továbbá az önkormányzatok létszám alapú költségvetési támogatása.

Szlovákiai magyar kisebbség-, illetve nemzetpolitika tekintetében fontos a kisiskolák által betöltött közösségi szerepvállalás, mint a magyar falvak egyik népességmegtartó tényezője. Veszélyes út az, amikor a szakmai és politikai elit pártpolitikai csatákba rántja, és megpróbálja monopolizálni a magyar oktatásügyet. Az MKDSZ meggyőződése, hogy a szélsőségesen párt-politikus és a belső erőforrások helyett, kizárólag a külső támogatáson nyugvó és ezáltal kiszolgáltatott oktatásügy zsákutcába kényszeríti a felvidéki magyar oktatásügyet.

Az idei iskolai beíratások kapcsán országos szinten konstatálhatjuk, hogy oktatásügyi helyzetünk gyereklétszám, illetve működő iskolai intézmények tekintetében stagnál. Vagyis az előző évhez képest nem rosszabb. A demográfiai mutatók következtében az iskolaügyet sújtó finanszírozási és strukturális problémák kapcsán minden esetben felmerült a kisiskolák bezárásának lehetősége. Az ezek kapcsán újra és újra fellángoló szlovák-magyar, illetve magyar-magyar szakmai és politikai összecsapások csupán lecsendesültek. Az oktatásügy és benne a magyar, de általában a kisebbségi iskolaügy ma is megoldásra vár. Az iskolaközpontok kialakítása lehet az egyik megoldás, amely a nemzetiségi iskolahálózat alapját képezné, benne az anyanyelven való folyamatos tanulási lehetőséggel. A magyar kereszténydemokraták olyan megoldásokat készek támogatni, amelyek rendszerszintű változtatásokat céloznak meg, lehetővé teszik a hatékony forráselosztást, a korszerű, minőségi oktatást helyezi előtérbe és amely figyelembe veszi az országban élő kisebbségek oktatásügyi érdekeit.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke