A szlovák számunkra idegen nyelv, de nem ez a magyar oktatásügy egyetlen és legnagyobb problémája

MEGOSZTÁS

Évek, évtizedek óta folyik a (parttalan, legkevésbé sem szakmai, inkább politikai, de főleg eddig eredménytelen) vita, hogy egy szlovákiai magyar számára idegen nyelv-e a szlovák, illetve, hogy a magyar iskolákban (a jobb tanulási eredmény elérése érdekében) idegen nyelvként kell-e tanítani a szlovák nyelvet. A szlovák politikai élet, illetve a szaktárca részéről ezidáig (és ennek a rendszerváltás óta is több mint húsz éve) nem mutatkozott megértés a magyar felvetések, törekvések iránt. Képtelenek voltak elfogadni a tényt, hogy egy magyar gyermek számára a szlovák idegen nyelv. Ennek az érthetetlen álláspontnak sajnos a gyermek lett a „legnagyobb vesztese”.

Az elmúlt években enyhülés, a megértés szándéka, illetve konkrét lépések tapasztalhatóak e tekintetben. Erre ráérzett a független ellenzék is, ami önmagában nem rossz dolog, ha őszinte és valóban a megoldást célzó a javaslattal áll elő a képviselő. 2018. május 29-én tárgyalt a pozsonyi parlament egy törvénymódosító javaslatot ezzel kapcsolatban, amelyet végül nem fogadtak el.

Alapvetően egyet lehetne érteni a független képviselő kezdeményezésével, amennyiben az a hatékonyabb szlovák nyelvtanulást célozná az idegen nyelvként való oktatás differenciált módszerével minden szlovákiai őshonos nemzetiség számára, és végül nem korlátozná a nemzetiségi iskolák és pedagógusainak szabadságát a metodika megválasztásában, illetve ha szakemberek által kidolgozott és „tesztelt” módosító javaslat lett volna a szavazás tárgya.

Határozott véleményünk szerint egy magyar nemzetiségű szlovák állampolgár számára a szlovák idegen nyelv még akkor is, ha Szlovákiában él és naponta hallja, esetleg használja is a szlovák nyelvet. Idegen nyelv, mert a magyar a szlovákkal még csak nem is egy nyelvcsaládba tartozik nem beszélve a számos olyan alapvető különbségről, mint például, hogy a magyar nyelvben nincsenek nemek és a ragozás is teljesen más nyelvi logika szerint működik. Éppen ezért azon a szilárd állásponton vagyunk, hogy az iskolákban a szlovák nyelv idegen nyelvként történő oktatása ugyanúgy indokolt, mint például az angolé a szlovák tanítási nyelvű iskolákban. A módszertan kidolgozását pedig az érintett kisebbségek pedagógus szakembereinek kell elvégezni, az adott kisebbség nyelvi sajátosságait és igényeit szem előtt tartva. Bízunk benne, hogy hamarosan egy olyan törvénymódosítás születhet, amelynek köszönhetően megváltozhat a szlovák nyelv oktatásának módszere a magyar, illetve a más nemzetiségi iskolákban.

Sajnos a szlovák nyelv oktatása a nemzetiségi iskolákban nem tisztán módszertani kérdés, a szlovák nemzetpolitika és pártpolitikai érdek türelmetlen és sokszor erőszakos beavatkozása évtizedek óta ellehetetleníti a mindenki, de leginkább gyermekeink számára elfogadható és eredményes pedagógiai megoldást. A szlovák nyelv számunkra szlovákiai magyarok számára idegen nyelv, ezért oktatása ennek megfelelően indokolt, de nem ez a magyar oktatásügy egyetlen és legnagyobb problémája!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke