Kötelező óvodalátogatás

MEGOSZTÁS

Az utóbbi időben megsokszorozódott a hátrányos környezetből származó tanulók száma az alapiskolákban. A pedagógusoknak óriási gondot okoz ezen gyermekek  oktatása, az iskolai környezetbe való beilleszkedésének elősegítése.

Ennek a problémának a gyökerét abban látjuk, hogy ezen diákok nagy része nem látogat semmilyen iskoláskor előtti intézményt. Emiatt óriási hátránnyal lép az ember életének, szellemi fejlődésének legmeghatározóbb, legfontosabb szakaszába, az iskolába. Az óvodában elsajátítható képességek és készségek hiányában elveszik a megoldatlan feladatok  tömegében. A tanuló helyzetét súlyosbítja a sikerélmény hiánya, ami sokuknál bezárkózáshoz, agresszivitáshoz, illetve iskolakerüléshez vezet. Ezért is tartjuk fontosnak az iskoláskor előtti intézmény látogatását, hiszen nem kevesebb forog kockán, mint a megfelelő szocializáció, a hatékony tanulás és természetesen a sikeres integráció.

Az óvoda civilizál és kulturál. Biztosítja az érzelmi biztonságot a szülők távollétében, az érzelmek szabad áramlását a gyerek és a gondozó között, így a gyerek megtanul adni és kapni, megtanulja a szocializáció folyamatait, a rendszerességet, az alapvető higiéniai szokásokat, miközben fejlődik szókincse és grafomotorikája is, mely az írástanulás elengedhetetlen része.

Sokéves tapasztalatom, hogy az a hátrányos környezetből származó gyermek, aki óvodába és előkészítő évfolyamba jár, jobban teljesít. Ugyanakkor, azon gyermekeknél, akik biztos családi háttér nélkül kell felnőjenek, akiket elhanyagolnak szüleik, a gyermek beilleszkedése, valamint tanulmányi eredményeinek tekintetében az is nagy segítséget jelent, ha az iskolákban kötelezővé válik a délutáni napközi.

A Lubyová miniszter asszony nevével fémjelzett oktatási reformban a csekély  támogatandó reformelképzelések között az MKDSZ üdvözli azt az elképzelést, amely szerint növelnék az iskolai asszisztensek számát, illetve az ország óvodai kapacitását.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség meggyőződése, hogy épp az ilyen hátrányos helyzetből származó gyermekek sikeres iskolai integrációja és későbbi szocializációja érdekében is szükségszerű az iskoláskor előtti intézmény, vagyis az óvoda mindhárom évfolyama látogatásának kötelezővé tétele.

Mgr. Mihály Valéria pedagógus,
az MKDSZ Ipoly-mente és Gömör regionális elnöke