Romániában tombol a politikai terror! Tiltakozunk a román Legfelsőbb Törvényszék igazságtalan ítélete ellen!

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség mélységes felháborodásának ad hangot a román Legfelsőbb Törvényszék döntése ellen, amely terrorizmus vádjával éppen a román centenárium évében öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Beke István Attilát és Szőcs Zoltánt.

Az eltelt száz évben nem példa nélküli a román hatalom erdélyi magyarsággal szembeni brutális erődemonstrációja. Ez az eset is bizonyítja, hogy a mindenkori román kormányzat az évezredes szülőföldjén élő erdélyi, székelyföldi magyarokat a román államiság és egység ellenségeként kezeli. Ez a politikai álláspont itatja át a román társadalmat, a politikai életet és az államhatalmi szerveket is.

Magyarként, keresztényként és demokrataként nem tudunk másként tekinteni az első fokon felmentett, de a Legfelsőbb Törvényszék által újabb bizonyítékok hiányában mégis elítélt Beke István Attila és Szőcs Zoltán ügyére, mint a román állami nacionalizmus kíméletlen magyarellenes kirohanására. Az ítélet az egyik oldalon egy diktatúra megfélemlítésen alapuló koncepciós eljárása az autonómiájáért küzdő magyarság ellen, a másik oldalon pedig a románság nemzetbiztonsági érzetének és ezzel együtt a román-magyar békés egymás mellett élés tudatos aláásása.

Az MKDSZ álláspontja szerint politikai ítélet született, így Beke István Attila és Szőcs Zoltán politikai elítéltek. Románia újra bizonyította, hogy nem képes és nincs is szándékában európai léptékű és értékű bel-és nemzetiségpolitikát folytatni, még kevésbé „képes” biztosítani állampolgárai számára a jogegyenlőséget és azt az alkotmányos jogot, hogy a felhozott vádak ellen független és pártatlan bíróság előtt igazságos tárgyaláson védekezhessenek. Világosan látszik, hogy a román bírói hatalom ítélkezésében a másik két hatalmi ágnak alárendelt, tehát nem semleges. Nem csak a törvényeknek vannak alárendelve, de a politikának is, így tulajdonképpen egyes döntéseikben a demokrácia alapelveivel ellentétben politikai tevékenységet folytatnak.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a lehető leghatározottabban tiltakozik a román kormányzati nacionalizmus, a jogtiprás, a törvénytelen eljárás és brutális ítélet ellen! Egyúttal az MKDSZ határon túli magyar érdekképviseleti pártként szolidaritást vállal a politikai kirakatperben elítéltekkel és családjaikkal, és az egész erdélyi, székelyföldi magyarsággal! Az Európai Szabad Szövetség (EFA) tagpártjaként mindent megteszünk a Romániában tomboló nacionalizmus és magyarellenesség európai és nemzetközi politikai fórumok előtti feltárása érdekében. Egyúttal felszólítjuk az anyaországi pártokat, de elsősorban a magyar kormányt, hogy az Alaptörvény szellemében és a kormány vállalt nemzetpolitikai kötelezettségeinek megfelelően kellő határozottsággal és politikai erővel lépjen fel az erdélyi és székelyföldi magyarság védelmében! Nemzeti, valamint nemzetközi politikai és civil összefogásra van szükség!

Az eset kapcsán el kell mondani, hogy a magyar külpolitika és diplomácia térségbeni erőtlenségének, az érdekképviseleti erők egymásnak feszülésének, – feszítésének, illetve a ma már bizonyítottan elhibázott nemzetpolitika szűkös eszköztárának és mozgásterének következményei, felelősei és sajnos áldozatai is vannak. Minden tekintetben eljött az ideje az irányváltásnak!

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2018. július 10.