A szubszidiaritás az MKDSZ érdekképviseleti politikájának origója

MEGOSZTÁS

A csatlakozás idején sokat hallottunk a szubszidiaritásról, arról a társadalomfilozófiai alapelvről, amely az Európai Unió létrejöttének és működésének egyik alappillére. Ezzel szemben az elmúlt években azt érzékelhetjük, hogy az Európai Unió néhány kérdésben szembemegy ezzel az alapelvvel, és igyekszik központosítani a hatalmat, illetve néhány új nemzetközi, globális kihívás tekintetében egy kézben összpontosítani a politikai irányítást és döntéshozatalt. Paradox módon ugyanerre az elvre jelent veszélyt az a politikai törekvés is, amely az Európai Unióban igyekszik megerősíteni a nemzetállamok pozícióját, és megvédeni, illetve kiterjeszteni kompetenciájukat.

A szubszidiaritás elve és annak alkalmazása különösen fontos az európai őshonos nemzeti kisebbségeknek, ezért az Európai Unió és a tagállamok szervezeti, szerkezeti viszonyában, politikai kapcsolatrendszerében fennálló feszültség, politikai szembenállás nem kedvez a tagállamokban élő nemzeti kisebbségek helyzetének, illetve törekvéseik politikai megítélésének.

A szubszidiaritásban, mint a kereszténydemokrácia egyik alappillérében a modern államnak és működésének mi olyan alapelvét látjuk, amely a központosítással, a mindig jelen lévő és fel-felerősödő állami asszimilációs politikával szemben egyfajta egyéni- és kollektív szabadságjogként lehetőséget teremt, teret biztosít a polgári és közösségi önszerveződésnek, önrendelkezésnek. Végső soron a nemzeti közösségeknél egyik eszköze a nemzeti megmaradásnak. A szubszidiaritás az egyik legdemokratikusabb módja a rólunk, nélkülünk történő döntések megakadályozásának.

Meggyőződésem, hogy a valódi, alulról szerveződő modern demokráciának egyik alappillére a hatalommegosztással, a képességek, illetékességek átruházásával járó szubszidiaritás, vagyis az a jog, amely egy polgár, vagy egy egész közösség számára biztosítja a demokratikus elvek és törvények keretei között a helyben megfogalmazódó igényekből fakadó gazdasági, szociális, oktatásügyi, kulturális, nyelvhasználati és egyéb feladatok saját hatáskörben való megoldását.

Szlovákiai magyar szempontból is lényeges ez a politika, hiszen a polgári érdek mellett nemzeti érdek is, hogy a szubszidiaritás ne csupán társadalomfilozófiai alapelv legyen, hanem mindennapi valóság. Az önkormányzatok, illetve a közösségek kompetenciáinak növelése politikai- és egyben nemzeti érdek. A sokat emlegetett és évtizedek óta várt kisebbségek jogállásáról és védelméről szóló törvénynek is ennek az alapelvnek szellemében kell megszületnie.

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke