Választások az együttműködés jegyében

MEGOSZTÁS

Helyi önkormányzati választásokra készülődik a szlovákiai magyarság és politikai érdekképviselete. Az önrendelkezés politikai lényegét, a szubszidiaritás kézzelfogható tartalmát, kisebbségi lehetőségeit jelen állás szerint a helyi önkormányzati választásokon, illetve az önkormányzatokban tudjuk megélni. Országos önrendelkezés híján egyelőre itt vagyunk képesek megvalósítani azt a politikai célunkat, hogy rólunk, nélkülünk ne szülessenek döntések. Az önkormányzatokban lehetőségünk nyílik arra, hogy a bennünket érintő kérdésekben, legalábbis egy részében mi magunk hozzunk döntéseket. Döntéseket, amelyekkel valóban meg tudjuk határozni közösségeink fejlődésének további útját. Döntéseket, amelyekért nem mutogathatunk másokra.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a helyhatósági választások alkalmával is az egyik legfontosabb célnak tekinti az egyenértékű partnerségen alapuló együttműködést. Meggyőződésünk, hogy az együttműködés fontosságának politikai és társadalmi felismerése nélkül nem lehet sikeres egyetlen önkormányzat sem. Látni kell ugyanakkor, hogy a szándék őszinteségét és komolyságát a választások előtti együttműködés deklarálása, a közös gondolkodás és cselekvés mutatja.

Az MKDSZ fontosnak tartja, hogy a lehető legtöbb településen a magyarság érdeke tudja meghatározni a település jövőjét, illetve szignifikáns és sikeresen képviselhető legyen, maradjon a magyar érdek. Az együttműködés érdek és érték is! Becsüljük meg!

Ahogy Komáromban, ahol az MKDSZ koalícióban indul a Híd párttal, továbbá pártonkívüli személyiségekkel, úgy más magyarlakta településeken is keressük a széleskörű együttműködés kialakításának lehetőségét. Nem zárkózunk el a megkeresésektől, mert hisszük, hogy a jóakaratú és egymást tisztelő emberek együttműködése viszi előbbre közösségi és nemzeti ügyeinket.

Mindannyiunk érdeke az élhető, az innovációra képes, progresszív, polgárságában gyarapodó, kultúrájában erősödő és a regionális centrum szerepét betölteni képes magyar városok megteremtése, körülöttük pedig az elnéptelenedés veszélyét elhárítani, a fiatalságot és velük együtt a magyar iskolát és kultúrát megtartani képes modern falvak megtartása.

Nem lehetünk hát közömbösek az iránt, hogy milyen irányban és főleg milyen ütemben fejlődnek városaink és az őket körülölelő, velük együtt élő, tőlük függő falvak. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség kiemelten fontosnak tekinti a városok és a vonzásukban elterülő falvak önkormányzati politikájának összehangolását, a közöttük lévő együttműködés kistérségi közösségi érdek alapján történő kialakítását.

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2018. augusztus 15.