Isten éltessen keresztény Magyarország!

MEGOSZTÁS

Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát!” Vaszary Kolos bíboros hercegprímás e híressé vált mondatában fogalmazta meg államalapító, egyházszervező és törvényalkotó szent királyunk életművét, és a keresztény magyar állam születésétől eltelt évezred nemzetmegtartó lényegét. Szent István király érdeme, hogy alkalmassá tette a magyarságot arra, hogy lépést tartson az átalakuló világgal, és hogy képes legyen befogadni mindazt, ami értéket, a megmaradás biztos alapját jelenti. Jézus Krisztushoz és ezzel együtt Európához kötötte népét a szent király.

Több, mint ezer esztendeig az Evangélium tanításán nyugvó társadalmi értékrendszer formálta a magyarság arcát és irányította sorsát. A ma élő és az utánunk jövő magyarságnak a következő ezer esztendőben is ehhez a magyar és európai archoz, sorshoz kell ragaszkodni. Főleg akkor, amikor látjuk elnéptelenedő falvainkat, iskoláink és templomaink üres padjait, amikor édes anyanyelvünk, kultúránk bevehetetlennek hitt sáncaiból is visszaszorulunk.

Jól látta a keresztény magyar haza szolgálatában álló Vaszary Kolos, a Szent István-rend főpapja, a rend nagykeresztjével kitüntetett esztergomi érsek, – “Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát!

Minden más idea követése tévelygés, nemzetünket a pusztulás szélére vezető zsákutca volt – és az ma is. Lássuk be végre, hogy az országot és a közéletet nem a kereszténység nevében, de szellemében kell irányítani! Isten éltessen édes Hazánk, keresztény Magyarország!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

2018. augusztus 20.