Éjfélkor lejárt a határidő!

MEGOSZTÁS

Szeptember 11-én éjfélkor lejárt a helyhatósági választásokra történő jelöltállítás határideje. A jelöltállítást tekintve bátran kijelenthetjük, hogy az elkötelezettségnek és a kitartó munkának is köszönhetően a magyar régiókban egyre erősebb a kereszténydemokrata hang, a nemzeti, kereszténydemokrata érték és érdekképviselet, továbbá az együttműködés igénye. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 11 magyarlakta járás 54 településén, közel 100 képviselőjelöltet, továbbá 23 polgármesterjelöltet (ebből 14 polgármestert önállóan, 3 jelöltet koalícióban más pártokkal, továbbá 6 független polgármesterjelöltet) nominál, illetve támogat a 2018. november 10-ei helyhatósági választásokon.

Magyar érdek, keresztény érték és demokrata politika! Így lehetne summázni azt az elvet, amely a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség politikáját illeti. A 2018. november 10-ei helyhatósági választásokra történő felkészülés- és jelöltállítások alkalmával is ezt jelöltük meg a köz szolgálatának alapelveként. Az egyik legfontosabb célnak mindemellett azt tekintjük, hogy a lehető legtöbb településen a magyarság érdeke tudja meghatározni a közösség jövőjét, illetve szignifikáns és sikeresen képviselhető legyen, maradjon a magyar érdek.

Az MKDSZ azt a Szentírásban több helyen is olvasható gondolatot, felhívást vallja, hogy a keresztények ne a politika elszenvedői, hanem alakítói legyenek. A keresztény érték akkor maradhat fenn, akkor lehet irányító elv, ha a keresztények, mint a keresztény értékek hordozói nem közömbösek a közügyek iránt. „És igyekezzetek a városnak jólétén … és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer 29:7) A közjó előmozdítása egyéni érdek is! A képviselőknek olyan tudatos tevékenységet kell folytatniuk, hogy annak hatása, eredménye a keresztény értéket növelő és teremtő legyen.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség fontosnak tartja, hogy a helyi politikában is a demokrácia alapelvei érvényesüljenek, és az önkormányzatokban folyó munkát a tisztesség, az együttműködés, a partnerség, továbbá a polgárokkal való folyamatos és szoros kapcsolattartás jellemezze. Mindannyiunk érdeke a magyarság számára minden tekintetben élhető, versenyképes, a regionális centrum szerepét betölteni képes magyar városok megteremtése, körülöttük pedig az elnéptelenedés veszélyét elhárítani-, a fiatal családokat és velük együtt a magyar iskolát megtartani képes modern magyar falvak megteremtése.

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke