Szükség lenne egy „Kisebbségi Blokk”-ra!

MEGOSZTÁS

A szlovákiai magyarság részaránya a rendszerváltás óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt közel két évtized népszámlálási adatai olyan tragikusak, hogy azok már nemzeti katasztrófát vizionálnak. Elsősorban az alacsony népszaporulat, a „természetes” beolvadás, a kivándorlás és természetesen az asszimilációs politikai törekvések okozzák ezt a drasztikus fogyást. Számszerű és részarányos népességcsökkenésünkkel együtt romlik érdekérvényesítő képességünk is. Bár érdekeink a Szlovákiában élő kisebbségekkel azonosak, az általános és sokéves tapasztalat mégis azt mutatja, hogy nincs meg a kellő szolidaritás és együttműködés ezen célok megvalósításában.

Már csak a magyar maradt? Kérdezhetjük joggal, amikor szülőföldünkön, vagy más országokban élő nemzeti közösségek sérelmei orvoslása érdekében, a szerzett kisebbségi jogok védelmében emeljük fel szavunkat. Sokszor érezhetjük úgy, hogy csak a magyar maradt, amikor hazai „szövetséges” nélkül vagyunk kénytelenek kiállni a kisebbségi nyelvhasználat ügye mellett, amikor igyekszünk megmenteni a kisiskolákat, megóvni és fejleszteni kisebbségi kulturális intézményrendszerünket, érvényesíteni nyelvhasználati jogainkat, megerősíteni önigazgatásunkat, vagy amikor Brüsszelben megoldást sürgetünk az európai őshonos nemzeti kisebbségek égető problémáira.

A megmaradásért, a kisebbségi jogokért folytatott politikai küzdelemben természetes szövetségesünk lehetne a többi szlovákiai nemzetiség, amely száma összesen a 458.467 lelket számláló magyarsággal együtt 661.768 főt tenne ki, amely komoly társadalmi, politikai, vagyis érdekérvényesítő erőt mutatna, miközben a szlovákok száma 4.357.322 fő a 2011. évi népszámlálási adatok alapján.

A felvidéki magyarság érdekelt abban, hogy a szlovákiai nemzetiségek mindegyike eljusson az önszerveződés azon szintjére, ahol már képes létrehozni a hatékonyan működő társadalmi, politikai, érdekvédelmi szervezeteit. Mi, magyarok is érdekeltek vagyunk abban, hogy a kisebbségek kiszabaduljanak a hallgatás olcsó béréből, a szlovák kormányok, illetve a szlovák nemzetpolitika által finanszírozott passzivitásból.

Szükség van egy nemzetiségi blokkra, a kisebbségben élő nemzeti közösségek társadalmi szervezeteinek, pártjainak politikai érdekvédelmi szövetségére, amely egy, az egységes politikai fellépés talaján álló érdekegyeztető és érdekegyesítő fórum! Sokszor tapasztaltuk, amennyiben a pozsonyi parlamentben nemzetiségi jogokról, érdekről van szó, a szlovák politikai elit – félretéve ideológiai különbségeiket, összezár. Erőnk növelése érdekében tehát szükség van egy ún. kisebbségi blokkra. Akkor lehetünk erősek, erősebbek, ha véget vetünk a nemzetiségi megosztottságnak és megtaláljuk alapvető érdekeinket, amelyeket képesek vagyunk egységesen képviselni.

A szlovákiai kisebbségeknek a magyarságban erős szövetségeseket kell látnia, nem pedig a kisebbségi alap pénzügyi kereteinek merítési arányai tekintetében vele szemben álló, valamint a különböző szakmai „tanácsadó” szervekben lévő versenytársakat. Nemzetiség még nem tudta megőrizni önfenntartó erejét egyetlen kormány alamizsnájából sem! Az a nemzetiség, amelyik ezzel megelégszik, amely csupán erre épít, elmúlásra ítéli saját magát!

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke