Színház az egész világ!?

MEGOSZTÁS

Minden nemzetet az öntudatát is meghatározó nyelve és kultúrája tart meg. Éppen ezért a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség stratégiai fontosságúnak tekinti ezek védelmét, intézményrendszerének megóvását, finanszírozását, fejlődésének biztosítását. Az ezzel ellentétes irányú, a kisebbségek asszimilációjában érdekelt szlovák nemzetpolitika ellensúlyozásában az önkormányzatok, az átruházott kompetenciák- és saját jogköreiknél fogva sokat tehetnek a magyar nyelvhasználat és kulturális élet fejlődése érdekében.

A megyerendszer létrejöttekor a múzeumok, galériák és könyvtárak mellett a színházak fenntartói jogköreit is a megyék vették át. Hamar kénytelenek voltunk megtapasztalni, hogy a szlovák többség biztosításával kialakított megyéknél sincsenek sokkal nagyobb biztonságban kulturális intézményeink, intézményrendszerünk, sem a szakmai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó politikai döntések-, sem pedig a tendenciózus alulfinanszírozás tekintetében.

Legutóbb a megyei fenntartásban financiálisan diszkriminált nemzetiségi színházak, amelyek egyébként tevékenységükkel országos feladatot látnak el, kerültek a figyelem középpontjába, amikor is a Most-Híd parlamenti képviselői minisztériumi hatáskörbe való visszavételükkel kívánták megoldani ezt az egyre súlyosbodó problémát. Nem kell különösebben ecsetelnem színházaink létének nemzetstratégiai fontosságát, felelevenítenem az állandó székhellyel rendelkező magyar színházakért és fenntartásukért vívott kulturális, politikai küzdelmeket.

A képviselői javaslat, amelyet később visszavontak, világos jelzése annak, hogy az évek, évtizedek óta meglévő problémával parlamenti szinten kell foglalkozni, mert hiába az egyesek szerint erős Nyitra megyei magyar képviselet, mégsem sikerül évek óta megoldani ezt a tarthatatlan helyzetet. A látszattal nem lehet elfedni a valóságot, mint ahogy legutóbb a 2019. évi Nyitra megyei költségvetésben a Jókai Színháznak a nyílászárók cseréjére jóváhagyott tétel sem fedi el a tényt, hogy valódi fejlődés helyett tűzoltás folyik, amit átütő sikernek állítanak be.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség határozott véleménye, hogy az országos feladatokat ellátó, de regionális besorolású nemzetiségi színházak finanszírozását sürgősen meg kell oldani, és országos feladatellátásukat figyelembe véve az állami színházak finanszírozásának szintjére kell emelni költségvetésüket. Az MKDSZ álláspontja szerint a finanszírozásban a fenntartó megyék részéről tapasztalható diszkriminációt meg kell szüntetni, miközben az országos hatáskör törvényi elismerése mellett az azzal járó többletfinanszírozást az erre a célra megemelt költségvetésű Kisebbségi Kulturális Alapnak, és nem a kulturális tárcának kellene biztosítania.

Színházaink számára azonban végleges és megnyugtató megoldást csak a kulturális autonómia jelenthet. Az MKDSZ ezért a kulturális és oktatásügyi autonómia elkötelezett híveként a szlovákiai magyar kultúra és művelődés (múzeumok, galériák, tájházak, kultúrházak) országos intézményrendszerének, mint a kulturális autonómia alapjának kialakítását támogatja.

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke