Mi magyarok október 30-án nem ünneplünk, hanem emlékezünk és emlékeztetünk

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elismeri minden nép önrendelkezéshez való jogát, de minden olyan elért függetlenség, amely más nép vagy népek kárára születik, genetikailag öröklődő, nem gyógyítható seb a történelmen és az emberi lelkekben.

Csehszlovákia megalakulása és az azt követő száz esztendő, számunkra, erőszakosan ide szakított magyarok számára nem örömünnepet, hanem egy végtelenül ellenséges politikai közegben, a nemzeti létért folytatott verítékkel, könnyel és vérrel teli évszázados küzdelem hajnalát jelenti! Az egyébként egy évszázad alatt kétszer alapított és kétszer elbukott Csehszlovákia megálmodói éppen azon eszmék mindennapi valóságából rekesztették ki (a teljes beolvasztásra, felszámolásra ítélt) magyarságot, amelyek alapján megfogalmazták az államalapítással kapcsolatos politikai dokumentumaikat.

E napon, mi nem ünneplünk, de elfogadjuk, megértjük a másik örömét. Mi, magyarok nem ünneplünk, helyette emlékezünk! Emlékezünk (Cseh)Szlovákia száz évében a szülőföldjükről elűzött magyarok százezreire, a földönfutóvá tett családokra, bezárt iskolákra, az anyanyelvünk használatát korlátozó törvényekre, az elkobzott magyar földtulajdonra, a szlovák telepes-falvakra, a hitéletünket korlátozó intézkedésekre, az aljas szándéktól vezérelt csehszlovák földbirtokreformokra, a közigazgatás, számunkra negatív kimenetelű átszervezésére, a kollektíve bűnössé kikiáltott bűntelenekre, a deportálásokra, a kitelepítésekre, az elszlovákosításra, a börtönben mártírhalált halt grófra, a ligetfalui leventékre, gazdasági életünk paralizálására, a magyarsága miatt megvert diáklányra, a magyarságot diszkrimináló restitúciós törvényekre, a megfélemlített és leváltott iskolaigazgatókra és minden diszkriminációra! Egy bűnökkel teli küzdelmes évszázadra emlékezünk! Ez is (Cseh)Szlovákia! …

Emlékezünk és figyelmeztetünk: ha a történelmet többen ismernék és főleg értenék, akkor képesek lennénk reményt adóan csökkenteni a rossz irányba haladás esélyét.

Mindazonáltal az évforduló jó alkalmat kínálhat az ünneplőknek, hogy évszázadukat egészében mérlegre téve lássák meg az elkövetett igazságtalanságokat, értsék meg önrendelkezési küzdelmeink lényegét, sérelmeink jogosságát, és mintegy végleg szakítva a múlt bűneivel, kövessék meg a szlovákiai magyarságot. Hiszem, hogy így egy évszázad után új alapokra lehet helyezni szlovákok és magyarok kapcsolatát, együttélését itt, mindannyiunk szülőföldjén.

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke