Esterházy János, Oriol Junqueras és Raül Romeva

MEGOSZTÁS

Esterházy János politikájában, bebörtönzésében és mártírhalálában a (cseh)szlovákiai magyarság létért folytatott küzdelmét, kisebbségi sorsát, meghurcoltatását és jogfosztását, valamint a magyarságnak szánt jövőt látjuk. A Csehszlovákia szétverésével, hazaárulással, fasizmussal és antiszemitizmussal igazságtalanul megvádolt tragikus sorsú magyar gróf a keresztény lélek, a humánus gondolkodás, az őszinte politikus, az elszántság, a következetesség és a nemzeti hűség példaképe. Esterházy az a személyiség, akit szívünkben és emlékezetünkben őrzünk. Büszkén emlékezünk meg róla, és emlékeztetünk életével, halálával az Európai Unióban élő őshonos nemzeti kisebbségek, az állam nélküli nemzetek helyzetére, jogos igényeikre, védelmük törvény általi biztosításának szükségességére.

A katalán függetlenségi népszavazást követően a spanyol hatóságok által börtönbe zárt katalán kormánytagok, politikusok, illetve Esterházy János példájában sok történelmi és politikai párhuzam található. Gondoljunk csak a katalán önrendelkezési törekvésekre, a Franco diktatúra a katalán nép teljes felszámolását célzó, számos csehszlovák intézkedést adaptáló és „tovább fejlesztő” jogfosztó intézkedéseire, a katalán vezetők megfélemlítésére, bebörtönzésére, „elhallgattatására”!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a nemzetiségek összefogásának, szoros politikai együttműködésének és egy, az őshonos nemzeti közösségek jogait biztosító uniós törvényi szabályozás mielőbbi megalkotásának elkötelezett híve. Az MKDSZ kiáll az európai kereszténydemokrata értékek, a népek önrendelkezésének nemzetközi joga, a népszuverenitás elve, illetve a népakarat érvényesítésének joga mellett. Határozottan elutasítja az államhatalmi, nemzetállami nacionalizmust! A nemzetállamok Európájával szemben az egyenlő státuszú európai népek erős, egymással együttműködő közösségét valljuk!

Kisebbségi történelmünk száz esztendeje megtanította velünk, hogy a nemzetállam politikai, társadalmi eszméje a sovinizmusból táplálkozik, és a kisebbségek legádázabb ellensége! Ez az eszme börtönözte be és ölte meg Esterházy Jánost, és ez zárta rácsok mögé egy évvel ezelőtt a szlovákiai magyarság ügyeiben oly sokat segítő, jogaink mellett kiálló és küzdő két volt EP képviselőt is, Oriol Junqueras és Raül Romeva-t. Komolyan gondolva a kisebbségi európai pártok együttműködését és a szolidaritásvállalást, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökeként csatlakozva a nemzetközi összefogáshoz, illetve tiltakozó megmozduláshoz, egy-egy képeslap elküldésével fejezem ki szolidaritásomat az igazságtalanul bebörtönzöttekkel. Nem felejtjük az egykori képviselők szolidaritását a magyar kisebbségekkel szemben. Átérezve helyzetüket, gondolatban velük vagyunk ezekben a nehéz időkben!

Nem emlékezhetünk hitelesen Esterházy János politikai hagyatékára, nem hivatkozhatunk rá és az igazságra az Európai Unió testületeiben, ha tétlenül nézzük, minden szó nélkül hagyjuk, hogy spanyol börtönbe vetették az európai szabadságeszmét! Európában a békét a népek jogegyenlősége és a szabadsága hozhatják el. Sokan mondják, hogy a béke, a békés élet előbbre való, mint az igazság, mint a jog és az egyenlőség. Igazuk van, ha spanyol lennék és nem lennék demokrata, erről igyekeznék én is meggyőzni a katalánokat! De sem spanyol, sem pedig szlovák nem vagyok! Nekünk nem az a dolgunk, hogy nyájas mosoly kíséretében bókokkal halmozzuk el az elnyomót, a jogtiprót, hanem az, hogy kiálljunk az igazság és a jogegyenlőség mellett akkor is, ha az nem a Felvidéken, hanem az Ibériai-félszigeten csorbul!

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke