A kötelező óvodalátogatás margójára

MEGOSZTÁS

A szlovák kormány a napokban döntött arról, hogy 2020-tól kötelező lesz az óvodalátogatás minden 5. életévét betöltött kisgyermek számára, sőt 2021-től a négy-, 2022-től pedig a hároméves kicsik óvodalátogatását is kötelezővé tenné a tárca.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a kormány ezen döntését és megfogalmazott ez irányú terveit. Az MKDSZ álláspontja szerint az intézkedés elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában és későbbi sikeresebb integrációjában segíthet. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a gyermek társas kapcsolatai, szocializációja szempontjából is  különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, amelyeket a kicsik az óvodában sajátíthatnak el leginkább. Az óvoda segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését, szokás- és normarendszerének megalapozását is.

A döntés értelmében az óvodáknak, illetve az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak két év áll rendelkezésükre, hogy elegendő férőhelyet alakítsanak ki. Bízunk benne, hogy a törvénymódosítást a megfelelő szakmai fórumokkal történt egyeztetés fogja megelőzni, illetve, hogy a központi költségvetésben rendelkezésre állnak majd azok az anyagi feltételek, amelyek lehetővé teszik a program nagyívű megvalósítását, és a legcsekélyebb mértékben sem fogja megterhelni az egyébként is pénzhiánnyal küzdő fenntartókat. Az MKDSZ e tekintetben lényeges kérdésnek tartja a kibővült óvodai hálózat hosszú távú fenntarthatóságához szükséges költségvetési fedezet állami biztosítását. Nem csupán az óvodák számának, illetve férőhelyeinek bővítését tartjuk fontosnak, de a meglévők állami költségvetésből is támogatott felújítását, modernizálását. A szlovákiai magyarság szempontjából is előremutató az óvodák kapacitásának növelése.

Az MKDSZ fontosnak tartja egy olyan óvodai rendszer és törvényi hátterének felállítását, amelyben minden  gyermek eléri az iskolába lépés idejére az életkornak, a közösségi igényeknek és társadalmi elvárásoknak  megfelelő érettségi szintet.

 

Maráz Mónika

óvodapedagógus