Tanácstalanság és/vagy taktika a távolmaradás?!

MEGOSZTÁS

Ahogyan az ún. európai migrációs válság kirobbanása, a kötelező betelepítési kvóta bevezetésére tett első kísérletek esetében, most, az ENSZ globális migrációs paktuma kapcsán is a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség világos és egyértelmű politikai álláspontot képvisel. Az MKDSZ az általa képviselt értékrend szellemében ebben a kérdésben is az Evangélium egyetemes tanítását követi, egyértelműen kiáll az emberi jogok és emberi méltóság, a szolidaritás egyetemességében az üldözöttek megsegítése mellett, ugyanakkor a keresztények, a keresztény Európa és benne a keresztény nemzeti értékek, kultúra és társadalom megóvása a párt legfőbb célkitűzései közé tartozik.

Azonos véleményen vagyunk azokkal, akik nem értenek egyet Szlovákia távolmaradásával az ENSZ marrákesi globális migrációs konferenciájáról. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy egy globális kérdés tárgyában hozott tagországi döntés indokai, a kérdéses dokumentum szlovákiai értelmezése, megítélése, végső soron társadalmi és politikai állásfoglalása elhangozzék a „tárgyaláson”, megjelenjen a záródokumentumokban. Ezt követeli a (kül)politikai korrektség, az egyenes beszéd, de a nemzetközi szintű felelősségvállalás, az álláspont félreérthetetlenségének az igénye, valamint későbbi félremagyarázásának megakadályozása is ezt diktálja.

Szemmel látható, hogy a globális migrációs paktumból a parlamenti és azon kívüli populista, soviniszta, nacionalista, de még a magukat liberálisnak tartó pártok is igyekeznek belpolitikai hasznot húzni. Ez a taktikázás és a külügyminiszter lemondása, illetve annak el nem fogadása kisebb belpolitikai válságot eredményezett a szlovák közéletben. A minden egyéb fontos kérdést felülíró migrációs politikai ringben zajló, egyértelmű hazugságokkal, csúsztatásokkal, népriogatással, politikai zsarolással tarkított EP választási kampányban vannak, akik alibista módon már a marokkói konferenciáról való távolmaradásról szóló pozsonyi parlamenti szavazásról is távol maradtak. De volt olyan is, aki arra szólított fel, hogy „játsszon végre mindenki nyílt kártyákkal”, miközben ő és pártja nem is saját kártyából játszik. Marrákes így nem több, mint a szlovák belpolitikai csatározások külpolitikai helyszíne.

Az MKDSZ Szlovákia globális politikai „küzdőtérről” való távolmaradását egyrészt a belpolitikai taktikázás eredményének, másrészt a globális politikai, gazdasági erőteret illető tanácstalanságból fakadó külpolitikai manőverezésnek tekinti.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a nagy valószínűséggel december derekán Marokkóban elfogadásra kerülő ENSZ migrációs paktum, bár egyetlen tagországra nézve sem lesz kötelező érvényű, egy olyan globális migrációpolitikai folyamat első lépése, amelyet bizonyosan továbbiak is követni fognak. Így a távolmaradás ezért sem szerencsés!

 

Az MKDSZ Országos Elnöksége

Fehér Csaba elnök és Sárközi János alelnök

Komárom, 2018. december 7.