„Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel ...”

MEGOSZTÁS

Tisztelt Honfitársaim! Kedves Barátaim!

 

Osztozva az új reményt adó új esztendő örömében, a magam, családom és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevében Isten áldásában bőséges, tervekben, eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánok! Őrizze meg a Teremtő testi, lelki egészségünket, egymás iránti szeretetünket! Erősödjön bennünk, és tartson ki egész évben a szolidaritás és az egymás iránti bizalom! Kívánom és arra kérem az Istent, hogy minden embernek élhető, tiszta környezete, meleg hajléka, biztos kenyere, szerető, népes családja és őszinte barátai legyenek! Éljen békében az ország minden polgára! Őszintén remélem, hogy az előttünk álló idő minden területen családjainkat és egész nemzetünket szolgáló alkotó energiát, az egyéni- és közösségi életünket érintő döntéseinkhez kellő bölcsességet ad!

Az év utolsó napja a számvetés ideje is. Magánéletünk, családi-, és baráti kapcsolataink mellett fontos, hogy szélesebb közösségi, vagyis nemzeti létünk pillanatait is összegezzük és értékeljük. Továbbra is számos, megfelelő válasz nélkül hagyott kihívás terheli létünket itt, az északi végeken, de nem túlzó az a meglátás, miszerint egész nemzetünk, nyelvünk és kultúránk még nagyobb kihívások elé érkezett. Kihívások elé, amelyekre igyekeznünk kell a kereszténységtől nem távol álló válaszokat adni, mert csak így vagyunk képesek keresztény, nemzeti identitásunkat hitelesen megőrizni és továbbadni.

Törekednünk kell arra, hogy a lényeges dolgokban egységet, a kétségesekben szabadságot, de mindenben az egymás iránti tiszteletet és szeretetet tudjuk képviselni. Mert az egység jövőre is érdek, a szabadság holnap is érték, a szeretet pedig az élet minden percére érvényes tanítás! Az ellenségeskedésben, egymás folyamatos elutasításával nem tudjuk megőrizni politikai súlyunkat, mi több, elveszítjük mások előtti méltóságunkat is! A nemzet belső békéjének megteremtése, határok feletti egyesítése mindaddig sikertelen marad, amíg a nemzet a pártoktól független kategória nem lesz!

Ezért dolgozzunk 2019-ben is. Maradjon meg, erősödjön a hitünk, reményünk és a szeretetünk! Mert bármi történik is, mi mindig itt maradunk egymásnak! Bármi történjék is, mi mindig maradjunk itt egymásnak! „Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel …”

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2018. december 31.