Brüsszeli szövetségeseink a Katalánok

MEGOSZTÁS

A rendszerváltás óta harminc év telt el, és az Európai Unióhoz való csatlakozás is már tizenöt éve történt, számos, a felvidéki magyarságot érintő szlovák állami diszkriminációra nem született gyógyír. A brüsszeli padsorokban tartózkodó képviselőink tétlenségét populizmusuk súlyosbítja.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalakulása óta a többi ügy mellett fontosnak tartja a Benes-dekrétumok eltörlését, hatásainak felszámolását.
Az MKDSZ számos olyan esetet tart nyilván, amely bizonyítja, hogy a magyarságot diszkrimináló dekrétumok és az arra épülő Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei ma is életben vannak.
A hatóságok által gyakorlatban is alkalmazott jogszabályok az MKDSZ országos elnökségének álláspontja szerint összeegyeztethetetlen az Uniós alapértékekkel.
A magyar kereszténydemokraták a jogsértő állapotok felszámolásához erős és kitartó szövetségesre találtak a katalán EP képviselőkben és közöttük is Josep-Maria Terricabras képviselő személyében, aki védelmébe vette a csehországi kényszermunkára hurcolt magyarok kárpótlásának ügyét az EP petíciós bizottságban, amelynek egyik alelnöke Csáky Pál. Terricabras képviselő javaslatára került volna a bizottság most esedékes februári ülésen napirendre a dekrétumokat bíráló petíció is, de sajnos, ezt néppárti kérésre visszavonták. Az MKDSZ delegációja brüsszeli tárgyalásai alkalmával, 2019. február 19-én találkozott a katalán képviselővel parlamenti irodájában. Az elnökség köszönetét fejezte ki a felvidéki magyarság számára fontos ügy melletti kiállásáért és a katalán függetlenségi törekvések melletti szolidaritásáról biztosította Terricabras urat, aki a magyar ügyek további támogatását ígérte meg.

mkdsz hír