Nyílt levél Zuzana Čaputová és Maroš Šefčovič szlovák államfőjelölteknek

MEGOSZTÁS

Tisztelt  Zuzana Čaputová Asszony! Tisztelt Maroš Šefčovič Úr!

 

A szlovákiai magyarság mindig fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az államfőválasztásokon, hogy szavazatával hozzájáruljon Szlovákia politikai stabilitásához, a demokrácia és a jogállamiság megerősítéséhez, valamint az ország euroatlanti integrációjához. Tette ezt abban a reményben, hogy majd a hivatalba kerülő államfő valóban pártok feletti autoritásával, a demokrácia melletti elkötelezettségével etnikai különbségtétel nélkül, az országban élő minden állampolgár érdekeit egyformán képviseli.

Közösségünk most is ezt a gondolatot képviselve tekintett az elnökválasztásra, annak ellenére, hogy az ország 1993-as megalakulása óta minden alkalommal csalódnia kellett. Az államfők beiktatásukat követően igyekeztek elkerülni a nemzetiségi témákat. Hallgattak akkor is amikor a parlamentben szélsőségesen nacionalista szellemiségű, a magyar nyelvhasználatot, oktatásügyet és kulturális életet korlátozó törvények születtek. Nem emelték fel szavukat akkor sem, amikor a politikai nacionalizmus hatására a magyarság sérelmére már utcai verbális és tettleges atrocitásokra is sor került.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség meggyőződése, hogy ennek itt és most véget kell vetni. Nem nézhetjük el tovább tétlenül, hogy az itt élő magyarságot szavazógépnek használják, és még csak arra sem méltatják közösségünket, hogy egy kidolgozott kisebbségi programmal szólítsák meg a magyar, de általában a kisebbségi választópolgárt.

Minden tiszteletünk mellett azt a legnagyobb jóindulattal sem tekinthetjük egy államfőjelölt kisebbségi programjának, ha az óriásplakátokon magyarul szóltja fel támogatásra, választásra a magyar nemzetiségű választópolgárt, vagy a nemzetiségek nyelvén köszöni meg a támogatást. A kisebbségi jogok status quo-jának tiszteletben tartása sem program, csupán egy gesztus! Mint ahogy az sem kisebbségi program, ha a jelölt a valós és égető problémák elől kitérve, például a kisebbségek nyelvhasználati jogáról, kulturális és oktatásügyi érdekeinek védelméről hallgatva a kitűnő szlovák-magyar kapcsolatokról beszél. Az pedig a kisebbségek részéről komoly aggodalmakra adhat okot, amikor egy, a második fordulóba bejutott államfőjelölt programjának egyik sarkalatos pontjaként jelöli meg a szlovák nyelv védelmét, miközben a kisebbségi nyelvhasználati jogokról említést sem tesz.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ezen tények tükrében arra szólítja fel a jelölteket, hogy nyilvánosan vállaljanak kötelezettséget a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, oktatásügyi, kulturális jogainak és érdekeinek védelmére, a kisebbségi jogok további, nyugat-európai mintákat követő bővítésére. A köztársasági elnök vállaljon vezető szerepet a szlovákok és a szlovákiai magyarok történelmi megbékélésében, különös tekintettel a második világháborút követő, a szlovákiai magyarságot ért jogsérelmek orvoslásában. A minden közösséget megillető kollektív jogok, vagyis az országban élő nemzetiségek közötti egyenlőség nevében és azt képviselve, támogassa és járjon közbe a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek oktatásügyi és kulturális autonómiájának ügyében. Tekintse feladatának, hogy mielőbb megszülessen a nemzeti kisebbségek jogállását garantáló törvény, amely biztosítja széleskörű nyelvhasználati, oktatásügyi és kulturális jogait, és lehetővé teszi azok további bővítését, fejlődését. Legyen partnere és támasza a szlovákiai magyarságnak a kisebbségi jogokért folytatott küzdelmében az Európai Unióban és minden nemzetközi fórumon. Személye és státusza legyen gátja minden a kisebbségeket diszkrimináló, létüket fenyegető szélsőséges politikai törekvésnek és törvényalkotásnak.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a szlovákiai magyarság és minden nemzetiség tekintetében csak a fentiekben leírt, jogos elvárások talaján álló kisebbségpolitika megfogalmazását és teljesítésére tett nyilvános kötelezettségvállalást tartja támogatásra érdemesnek.

 

Válaszukat várva maradunk tisztelettel:

 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége

Fehér Csaba elnök, Sárközi János és Krivánszky Miklós alelnökök

 

Komárom, 2019. március 18.