Otvorený list Zuzane Čaputovej a Marošovi Šefčovičovi, kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky

MEGOSZTÁS

Vážená pani  Zuzana Čaputová! Vážený pán Maroš Šefčovič!

Maďarská menšina žijúca na Slovensku pokladala vždy za dôležité, aby sa zúčastnila volieb na post hlavy štátu, aby svojimi hlasmi prispela k politickej stabilite Slovenska, k posilneniu demokracie a právneho štátu, ako aj k euroatlantickej integrácii krajiny. Činila tak v nádeji, že budúca hlava štátu bude s nadstraníckou autoritou, so záväzkami voči demokracii a bez etnických rozdielov rovnako reprezentovať záujmy všetkých občanov žijúcich v tejto krajine.

Našu komunitu sprevádzala táto myšlienka aj pri súčasných prezidentských voľbách, a to aj napriek tomu, že od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa musela pri každej príležitosti sklamať. Hlavy štátu sa po inaugurácii snažili vždy vyhnúť národnostným otázkam.  Mlčali aj vtedy, keď parlament prijal extrémne nacionalistické zákony obmedzujúce používanie maďarského jazyka, obmedzujúce vzdelávanie a kultúrny život menšín. Neozvali sa ani vtedy, keď boli v dôsledku politického nacionalizmu páchané v uliciach na úkor Maďarov verbálne aj neverbálne útoky.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia je presvedčená, že tomu treba urobiť rázny koniec tu a teraz.  Nemôžeme sa ďalej nečinne prizerať, že tu žijúci Maďari sú využívaní iba ako nástroje na produkciu hlasov, a naša komunita sa nepovažuje za hodnú ani toho, aby boli voliči našej, ale aj ostatných menšín, oslovovaní vypracovaným programom národnostných menšín.

Pri všetkej úcte, ani s najväčšou dobromyseľnosťou nemôžeme považovať za program národnostných menšín to, ak kandidáti na prezidenta vyzývajú voličov maďarskej národnosti k voľbám a k podpore, veľkoplošnými plagátmi v maďarskom jazyku, resp. ak poďakujú za podporu v jazyku národnostných menšín. Rešpektovanie status quo menšín tiež nie je programom, je to iba gesto! Rovnako ako nie je menšinovým programom ani to, ak kandidát pri riešení reálnych a pálčivých problémov zahýba, mlčí napríklad o právach menšín na používanie jazyka, právach na ochranu kultúrnych záujmov a vzdelávania, a namiesto toho rozpráva o vynikajúcich slovensko- maďarských vzťahoch. K vážnym obavám zo strany menšín môže viesť aj to, ak jeden z kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola prezidentských volieb uvádza ako jeden zo základných bodov svojho programu ochranu slovenského jazyka, pričom sa vôbec nezmieňuje o právach menšín na používanie vlastného jazyka.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia v zrkadle týchto faktov vyzýva kandidátov, aby sa verejne zaviazali na ochranu jazyka, vzdelávania, kultúrneho práva a záujmov národnostných menšín, na rozšírenie práv národnostných menšín podľa západoeurópskych modelov. Prezident republiky by sa mal ujať vedúcej úlohy v historickom zmierení Slovákov a Maďarov, s osobitným zreteľom na nápravu právnej ujmy, ktorá Maďarov žijúcich na Slovensku postihla po druhej svetovej vojne.  Mal by v mene kolektívnych práv náležiacich všetkým komunitám, čiže v mene rovnosti národností žijúcich v krajine, zastupujúc ju, podporovať a intervenovať vo veci vzdelávania a kultúrnej autonómie národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Považovať za svoju úlohu, aby bol čo najskôr prijatý zákon garantujúci právne postavenie národnostných menšín, ktorý zabezpečí rozsiahle jazykové, vzdelávacie a kultúrne práva, umožní ich ďalší rozvoj a rozšírenie. Mal by byť partnerom a oporou Maďarov žijúcich na Slovensku v ich boji za práva národnostných menšín v Európskej únii a na všetkých medzinárodných fórach. Aby jeho osoba a postavenie boli prekážkou akýchkoľvek extrémistických politických ambícií a legislatív diskriminujúcich národnostné menšiny a ohrozujúcich ich bytie.

 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia považuje za hodné podpory výlučne verejne prijaté záväzky na  sformulovanie a naplnenie menšinovej politiky založenej na vyššie uvedených oprávnených očakávaniach Maďarov žijúcich na Slovensku, ako aj ostatných národnostných menšín.

Očakávame Vašu skorú odpoveď.

S úctou:

Predsedníctvo Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie