Az MKDSZ és az EMNP testvérpártok együttműködése töretlen

MEGOSZTÁS

Tisztújítást tartott az Erdélyi Magyar Néppárt /EMNP/

 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség /MKDSZ/ megalakulása óta szoros kapcsolatokat ápol az Erdélyi Magyar Néppárttal /EMNP/. Az együttműködés alapja, hogy mindkét határon túli párt nemzeti, kereszténydemokrata és autonomista pártként határozza meg magát, etnikai alapú politikát folytat, illetve az euroatlanti integráció elkötelezett híve. Ezen kívül az MKDSZ és az EMNP is az európai nemzeti kisebbségek regionalista, autonomista és függetlenségi pártjait tömörítő európai pártcsalád, az Európai Szabad Szövetség /European Free Alliance/ tagja.

A tisztújító kongresszusok egy párt életében jelentős események, mivel az ott hozott személyi döntések hosszú távon gyakorolnak hatást a párt belső életére, bel- és külpolitikai irányára, és nem utolsó sorban magyar-magyar kapcsolataira. Az Erdélyi Magyar Néppárt 2019. március 23-án Nagyváradon tartotta VI. tisztújító küldöttgyűlését, amelyre a párt erdélyi (Magyar Polgári Párt), kárpát-medencei (Magyar Kereszténydemokrata Szövetség) és európai politikai partnerei (Süd-Tiroler Freiheit) is meghívást kaptak. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget a párt országos elnöke, Fehér Csaba és külpolitikáért felelős alelnöke, Krivánszky Miklós képviselték. Az Erdélyi Magyar Néppárt küldöttei a tisztújításon Csomortányi István személyében, (aki javára Szilágyi Zsolt, a választáson szintén induló eddigi elnök visszalépett) új elnököt választottak.

Az MKDSZ elnöke, Fehér Csaba, köszöntő beszédében kiemelte: „Az MKDSZ a Szilágyi Zsolt által vezetett Erdélyi Magyar Néppártban szorosan együttműködő partnerre talált a Kárpát-medencei magyar, de az európai kisebbségpolitikában, az európai kisebbségi pártokat tömörítő EFA-ban, vagyis az Európai Szabad Szövetségben is. Örömömnek adok hangot, hogy az itt jelen lévő politikai partnereinkkel ez év március 9-én Brüsszelben létrehoztuk a Közép-európai Munkacsoportot, annak érdekében, hogy Európa ezen szegletében élő hasonló történeti utat bejárt nemzeti közösségek érdek-képviseleti pártjai e keretek között új és szorosabb együttműködést valósítsanak meg, valamint, hogy még erőteljesebben tudják hallatni hangjukat, és érvényesíteni érdekeiket a pártcsaládon belül, illetve az európai politikai térben. … A magam és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében ezúton szeretném megköszönni az EMNP-nak és személy szerint elnökének, Szilágyi Zsoltnak az elmúlt években tanúsított őszinte partnerségét és hasznos munkáját, amellyel az Önök és a mi, vagyis közös ügyünkben elvégzett.” …  Az EMNP autonómiatörekvései, a párt vezetésének következetes kiállása az önrendelkezés ügye mellett példaértékű! Példaértékű egész Európában és számunkra felvidéki magyarok számára is, akik hisszük, hogy csak az autonómia és önrendelkezés biztosítja a jog és érdek maradéktalan érvényesülését. Ma a Felvidéken az autonómia ügyét már csak az MKDSZ képviseli. Megtörtént, hogy botrányos módon a választási listáról való törléssel büntették azt, aki a parlamenti választási kampányban óriásplakáton hirdette a magyar autonómia igényét.”

Fehér Csaba hangsúlyozta, hogy a pártérdek soha semmilyen körülmények között nem írhatja felül a nemzeti érdeket. Pártjaink és egész közösségünk az őszinte nemzetpolitikában érdekelt, amelyben a magyarság a stratégiai partner, illetve a minden érdek-képviseleti szervezettel együttműködő, a pártok függetlenségét tiszteletben tartó magyar kormány! Az MKDSZ elnöke kiállt a határon túli magyar többpártrendszer mellett. Kifejtette, hogy „Az egypárti diktatúrát elsöprő rendszerváltás után pártpolitikai értelemben más utat kezdett járni a felvidéki és más utat az erdélyi magyarság. A sikeres kisebbségi érdek és politikai értékképviselet érdekében, az Anyaország mindenkori kormányával való szoros politikai partneri viszony kialakítása céljával. Amíg a Felvidéken a pluralizmus szellemében több párt is alakult, addig Erdély az egy pártba tömörülés politikáját választotta. Az elmúlt 30 év eseményei bizonyították, hogy a többpártrendszer a határon túli magyarság belső politikai életében, de a kisebbségi érdekképviseletben is hasznos. Hasznos mert általa megvalósulhat a tiszta ideológiai értékképviselet, általa működhet a politikai kontroll. Hasznos, mert a valódi választás lehetőségét biztosítja. Hasznos, mert megszünteti a magyarság egypárti politikai kiszolgáltatottságát, hogy lehetősége van nem csak szívvel, de ésszel is választani. Hasznos, mert párbeszédre kényszerít. Hasznos, mert a többségi nemzet állandóan változó politikai erőterében több lehetőséget biztosít nemzeti céljaink eléréséhez. Hasznos és eredményes, Tisztelt Küldöttgyűlés, ha létezik benne az együttműködés szelleme, ha a nemzeti érdek felülírja a pártérdeket. Az egypárti magyar politika és érdekképviselet sokkal kiszolgáltatottabb! Kormányok prédájává válhatnak érdekeink! A politikai pluralizmus és a független politizálás érték! Érdemes megőrizni! Az európai nemzeti kisebbségek helyzetéről kifejtette: „Látjuk, Európa válaszút elé érkezett, sok területen reformokra érett. A közel 50 millió főt számláló európai kisebbségeknek sokkal nagyobb szerep kell, hogy jusson. Kisebbségpolitikai tekintetben Európában azt látjuk, hogy egyrészt nincs kiforrott elképzelés, és minden reménnyel kecsegtető jelenség ellenére még mindig azt kell mondanunk, hogy nincs politikai akarat a kisebbségi kérdés átfogó politikai rendezésére, illetve minden tagországra vonatkozó, a kisebbségek számára széleskörű közösségi jogokat, az önrendelkezés lehetőségét biztosító szabályozás megalkotására, elfogadására. Sőt, ma azt kell látnunk, hogy két eszme, politikai jövőkép: a nemzetállamok Európája és a népek Európája feszül egymásnak, ráadásul egy olyan időszakban, amikor bátran kijelenthetjük, a kontinens, vagyis az Európai Unió történetének legnagyobb gyengeségében, a legnagyobb kihívásával néz szembe. Mi, akik egy évszázada vívjuk küzdelmeinket, tudjuk jól, hiszen 100 évnyi tapasztalat bizonyítja, mivel kecsegtet a nemzetállamok Európája. A nemzetállamok Európája teljesen ellentétes a nemzeti kisebbségek és az állam nélküli nemzetek érdekeivel.”

„A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevében köszönöm Szilágy Zsoltnak a magyar határon túli magyar politikai pluralizmus szellemében ápolt politikai partnerséget és a magyarság érdekében kifejtett közös munkát. És természetesen testvéri köszöntéssel fordulok az új elnök irányába. Kívánom, hogy a leköszönő elnökkel elkezdett utat járjuk tovább. Kívánom, hogy a döntésekben a bölcsesség járjon elől, a vállalt nemzeti és politikai értékek melletti következetes kiállás legyen a vezérlő elv. Sok kitartást kívánok a valóban független erdélyi magyar politizálás megvalósításához, és erőt, egészséget a mindennapi küzdelmekhez. Bízom benne, hogy pártjaink, az MKDSZ és az EMNP között kialakult szoros európai és Kárpát-medencei együttműködés, minden akadályoztatás nélkül tovább fog folytatódni és erősödni!” – Nyilatkozta Fehér Csaba az új elnök megválasztása után.