A tudás érték és az is, aki ezt átadja

MEGOSZTÁS

Pedagógusnap alkalmából minden pedagógusnak jó egészséget, sok sikert és kitartást kívánok. Szép pálya, nagy szolgálat! Gyermek nélkül nincs tanár, tanár nélkül nincs oktatás! Amióta a társadalmakban megjelent az ifjúság állam által biztosított oktatásának igénye és vele az állami oktatáspolitika, azóta az iskolaügy mindig a nagy, átfogó reformok előtt állt. Az oktatás módszertanának, tartalmának, az iskolarendszernek folyamatosan reagálnia kell a társadalom változásaira. Meggyőződésem, hogy minden oktatásügyi reformnak gyermeknek- és pedagógus központúnak kell lennie. Enélkül minden reform sikertelenségbe fullad. Amíg a pedagógus nem áll a társadalmi és oktatáspolitikai megbecsülés őt megillető helyén, addig minden reform csak a „költségvetés racionalizálását” célozza és nem a tudásközpontú társadalom erősítését. A tudás érték és az is, aki ezt átadja, gyarapítja. „Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” B. Radó Lili pedagógusokra is szépen illő, nekik hálát adni méltó soraival köszöntöm még egyszer pedagógusnap alkalmából tanárainkat. Isten éltesse őket erőben és egészségben. Adjon nekik a Teremtő Isten végtelen szeretetet és türelmet!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

Komárom, 2019. március 28.