Tanuljunk anyanyelvünkön, hogy éljen a magyar iskola!

MEGOSZTÁS

Az iskolaválasztás a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését egy egész életre meghatározhatja, befolyásolja. Véleményem szerint mérlegelni sem érdemes, hogy anyanyelvű óvodába, iskolába járjon-e a gyermek. Sajnos, az évek óta csökkenő születések mellett, napjainkban is számos magyar szülő hajlamos idegen nyelvű intézetbe íratni a gyermeket csak azért, hogy megtanulja az állam nyelvét, hogy esetleg „jobban érvényesüljön” az életben.

Elgondolkodtató, hogy nálunk az anyanyelvi oktatás semmivel sem pótolható értéke, a szabad iskolaválasztás lehetősége, a megemelt állami normatíva és az anyaországi támogatás együttesen sem adnak elég “súlyos” érvet ahhoz, hogy gyermekének mindenki az anyanyelvi oktatást válassza.

Kedves Szülők! A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a felvidéki magyarság megmaradása, de a gyermek lelki és szellemi fejlődése szempontjából is nagyon fontosnak tartja az anyanyelven történő oktatást. Az egyéni és a közös jövő tekintetében sem szerencsés a nem magyar iskola melletti döntés, amivel a gyermek természetes érdekei mellett a magyarság érdekét, illetve a magyar oktatásért sokak által vívott több évtizednyi kemény küzdelmet és a nehezen elért erdményeket ássa alá!

A helyzet úgy áll, hogyha a magyar gyermeket nem magyar iskolába íratják az már nem a politika hibája, nem a politika mulasztása, hanem egy megmagyarázhatatlan egyéni döntés, ami osztályok és iskolák tucatjainak létét veszélyezteti, aminek közösségi következményei is vannak!

Az anyanyelv tökéletes elsajátítása után a gyermek felkészült az idegen nyelvek elsajátítására, hiszen az anyanyelv ezt megalapozza. Az a gyermek pedig, aki szívesen beszél anyanyelvén, mert azt érti és szereti, felnőtt korában is ápolni fogja.

 

Maráz Mónika