A brexit és más rések a pajzson

MEGOSZTÁS

Egy eddig példa nélküli lépést jelentő kifejezés, amely komoly változásokat okozhat Európában és képes gyengíteni Európa politikai és gazdasági helyzetét. Az Egyesült Királyság mindig is piacorientált volt, és ebből eredően tradicionálisan szorgalmazója a tőke áramlásának, a szabadkereskedelemnek. Ám a britek gondolkodását megváltoztatta a többi tagországból beáramló munkaerő nagysága és a kereskedelmet korlátozó szabályozások. Sajnálatos módon azt a következtetést vonták le, hogy a kiválás az EU-ból lehet a megoldás. Az MKDSZ ezzel ellentétben úgy látja, hogy napjaink politikai, gazdasági és katonai kihívásaira csak egy egységes és ezáltal erős Európai Unió válaszolhat, reagálhat eredményesen. A brexit azonban veszélyes precedens, mely rávilágít, hogy repedezik a burok, ami arra hivatott, hogy védje Európa érdekeit, belső struktúráit és geopolitikai helyzetét. De a brexiten kívül további réseket lehet felfedezni a pajzson. Mégpedig az orosz befolyás növekedését Közép-Európában, és vele az EU-ban, a globális migrációt és megoldását illető eltérő értelmezést az egyes tagállamok, illetve pártok, kormányok között. A minden nemzetet, nemzeti kisebbséget megillető önálló állami lét, illetve önrendelkezés jogának korlátozása az európai demokrácia válságát is mutatja.

Ránk hárult a feladat, hogy megőrizzük Európa arcát és minden demokratikus alapértékét, hogy az Európai Uniót visszatereljük arra az útra, amelyen alapítói egykor elindították. A mi felelősségünk, hogy Brüsszelben megvalósuljon a felvidéki magyarság értékalapú, következetes és független érdekképviselete. Európa akkor erős a világban, ha biztonságos. Európa akkor keresztény, ha szolidáris határain belül és azokon túl. Európa akkor hazája népeinek, ha azok egyenlőek benne! Európa akkor marad demokratikus, ha naponta megküzdenek érte. Európa csak velünk és általunk lehet erős!

 

Fehér Péter, az MKDSZ EP képviselőjelöltje