Sport- és egészségpolitika Szlovákiában és az EU-ban

MEGOSZTÁS

Sportról, ifjúság- és sportpolitikáról, egészségtudatos társadalomról és természetesen a politika e területen betöltött szerepéről és feladatairól is szó esett a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség EP képviselőjelöltjei által szervezett beszélgetőesten 2019. április 11-én Komáromban. Az est szakelőadói Szalai Árpád étkezési tanácsadó, Ferencz László sportmenedzser és Szayka Róbert KEMPO edző voltak. A jól működő, prosperáló állam egyik alapvető feltétele az egészséges társadalom. Éppen ezért a politika fontos feladatának kell lennie az egészséges társadalom megteremtése és ehhez a megfelelő szerkezeti és szervezeti infrastruktúra kialakítása. E tekintetben az egészségügy, az oktatás-, ifjúság- és a sportpolitika szoros kapcsolatban kell, hogy álljanak. A szlovák politikában sem látni az efelé irányuló tendenciát, egy rendszerszintű program kidolgozását. Az Európai Unió 2009. december 1-je óta kiegészítő, összehangoló és támogató hatáskörrel rendelkezik a tagállamok sportpolitikája, illetve sportélete területén. Sajnos, ezt az uniós „jelenlétet” sem lehet érzékelni Szlovákiában. A társadalom egészségi állapota egyre romlik. Ezen csak átfogó és rendszerszintű reformokkal lehet segíteni.

„Az MKDSZ egyik célkitűzése, hogy az EU sportpolitikája nagyobb figyelmet szenteljen az egészségtudatos társadalom kialakítására, illetve, hogy egy átfogó és hatékony, a társadalmak egészségi állapotát is figyelembe vevő támogatási rendszer kerüljön kidolgozásra.” – Fejtette ki Less Károly, az est házigazdája, az MKDSZ komáromi EP képviselőjelöltje.