A húsvét, hitünk alapvető igazsága

MEGOSZTÁS

Örömteli és hittel átélt húsvéti ünnepeket kívánunk! Kedves Keresztény Magyarok! Az idei húsvétra való lelki felkészüléskor is a családi Bibliát lapozgattam. A kereszténység reménye a húsvétban van. A kereszthalállal csupán Jézus kálváriája ért véget, élete és tanítása tovább él. A Megváltó élete a nagypéntekben és a feltámadásban csúcsosodik ki és él tovább minden lélek reményére, az emberi hit erősödésére. Új életre hívott bennünket! Új életre, amely a hit által születik. Azt gondolom, nem lehet kétségünk afelől, hogy a húsvétban van hitünk alapvető igazsága, üdvösségünk bizonysága, a megváltás ajándéka. A húsvétban a hívő keresztény ember, aki napjainkban sokszor gúny és megvetés tárgya, a legnagyobb spirituális mélységeket és magasságokat éli meg. Kívánom, hogy Jézus Krisztus feltámadásában erősödjön meg hitünk, reményünk és szeretetünk! Kívánom, hogy minden cselekedetünket csak a szeretet vezérelje!

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke