Ukrajna nem európai ország, semmi keresnivalója az Európai Unióban!

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség mélységes felháborodásának ad hangot amiatt, hogy Ukrajna elfogadta azt a nyelvtörvényt, amely minden európai demokratikus értékkel ellentétes, a törvény a szabad nyelvhasználatot, mint a legalapvetőbb emberi és nemzeti közösségi jogot a bűntett kategóriájába parancsolta. A nyelvtörvényt nagy többséggel megszavazó és azt állva tapsoló ukrán parlament végzetesen aláássa az Ukrajnában élő nemzetek békés egymás mellett élését, súlyosan diszkriminálja, sőt teljesen ellehetetleníti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát. Az MKDSZ átérezve a helyzet súlyosságát, a döntésnek a kárpátaljai magyarság megmaradására gyakorolt végzetes hatását, a leghatározottabban tiltakozik az európaiatlan, kisebbségellenes és szélsőségesen nacionalista törvény ellen!

A Petro Poroshenko államfő nevével is fémjelzett állami nacionalizmusban gyökerező jelenlegi ukrán törvényhozás, az ultranacionalista oktatásügyi törvény után, a most elfogadott nyelvtörvénnyel új nyomatékot adott annak, hogy velejéig nacionalista! A modern Európában a nemzeti eszme és büszkeség nem jelenthet egyet a nemzeti kisebbségek teljes felszámolását, nyelvük és kultúrájuk eltörlését zászlajára tűző politikával!

Az MKDSZ álláspontja szerint a törvény nem annyira az államnyelvről szól, mint az ukránon kívüli összes Ukrajnában beszélt nyelv, köztük a magyar, a lengyel, a szlovák, a román, a ruszin és végül, de nem utolsósorban, a több millió ember által beszélt orosz nyelvet igyekszik kiirtani. Ukrajna ahelyett, hogy szövetségeseket keresne, a felette elhatalmasodó gazdasági, szociális, korrupciós, bel- és külpolitikai gondjainak megoldásához, ahelyett, hogy az ország keleti felét emésztő véres orosz-ukrán „polgár”háborút igyekezne lezárni, ezzel a törvénnyel is inkább tovább mélyíti az orosz-ukrán ellentéteket, a teljes bizalmatlanság légkörét alakítja ki a többi nemzeti kisebbség és az ukránok között, és lehetetlenné teszi az EU-hoz való csatlakozását. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szilárd meggyőződése, hogy ennek az Ukrajnának nincs helye az Európai Unió tagállamainak sorában. Az MKDSZ felhasználva európai politikai kapcsolatait is, minden lehetséges módon küzdeni fog a kárpátaljai magyarságot (is) célkeresztjébe vevő ukrán nyelvtörvény és az ukrán állami nacionalizmus ellen.

Felszólítjuk az EU vezetőit, hogy mindaddig függesszék fel az Ukrajnával való további csatlakozási tárgyalásokat, amíg az országban nem vesz határozott irányt a demokratizálódás, és a törvényalkotásban nem az európai értékek és politikai normák érvényesülnek.

A választások és reformok előtt álló EU-ban az ukrán példa is újra rámutat arra, hogy a nemzeti kisebbségek mire számíthatnak a nemzetállamoktól, a nemzetállami ideológia által vezérelt törvényhozástól és kormánytól. Az MKDSZ elkötelezetten küzd azért, hogy az EU-ban megszülessen a tagországokban élő őshonos nemzeti közösségek nyelvi, oktatásügyi, kulturális és önrendelkezési jogait biztosító, minden tagállamra, illetve csatlakozó, csatlakozni kívánó országra vonatkozó törvény.

 

Az MKDSZ Országos Elnöksége és EP képviselőjelöltjei

Komárom, 2019. április 25.