Királyhelmecen adták át a Szüllő Géza-díjat

MEGOSZTÁS

Hatodik alkalommal, ezúttal Királyhelmecen, ünnepélyes keretek között került átadásra a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség által 2014-ben alapított Szüllő Géza-díj. A kuratórium döntése alapján 2019-ben a keresztény tanítás szellemében és a felvidéki magyarság lelki, szellemi és kulturális gyarapodásáért folytatott nemzetépítő munkásságáért Mgr. Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója, a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház, amelyet Hégli Dusán Tournesol- és Muharay-díjas koreográfus, rendező képviselt, valamint a királyhelmeci MUDr. Bánhegyi András, gyermekgyógyász, főorvos részesültek az elismerésben.

A Bodrogközi Magyar Kultúra Házában 2019. április 28-án megjelent díjazottakat és a meghívott vendégeket az intézmény vezetője, Pásztor István köszöntötte. Az ünnepi aktus színvonalát Mentóné Hatvani Erzsébet tanárnő vezetésével a városi művészeti alapiskola tehetséges diákjai: Dubik Szonja, Bacskai Viktória, Varga Szabolcs, Bodnár Ildikó és Bánhegyi István András emelték, nagyszerű előadásaikkal.

Az MKDSZ elnökének, Fehér Csabának ünnepi köszöntőjét megelőzően egy perces néma csenddel emlékeztek meg a 2018. december 18-án elhunyt Grendel Lajos, Kossuth-díjas író, kritikus, egyetemi tanárról, aki 2015-ben kapta meg a Szüllő Géza-díjat.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke köszöntőjében kiemelte, a díjat azzal a szándékkal alapították, hogy méltatásban részesítsék mindazokat, akik hosszú éveken át csendben, tudatosan és kitartóan, elismerést nem várva végzik munkájukat, mellyel pátriájukat és a magyarságot szolgálják. Másrészt pedig emléket állítanak, és tisztelegnek a két világháború közötti felvidéki magyar politikus, Szüllő Géza szellemi hagyatéka előtt. A díj átadásával szeretnék jelezni, hogy értékelik, fontosnak tartják a másokért tevékenykedőket, az önzetlenül végzett munka értékét. „Mindenkit megillet az elismerés, mert ma is nagy szükség van a példamutatásra, az emberségre, a keresztény értékekre, melyek közül talán a legnagyobb a szolidaritás. Olyan példaadók állnak most itt Önök előtt, akik munkájukkal, szolgálatukkal másokat is inspirálnak.” – mondta beszédében Fehér Csaba. Szüllő Géza személyiségét és politikájának lényegét felvázolva rámutatott, hogy „a felvidéki magyarságnak joga van nemzeti kultúrájának fenntartásához, gazdasági érdekeinek érvényesítéséhez, és joga van nyelvünkben élő nemzeti egyediségünk megőrzéséhez.”

A díjat, Darázs Rozália ógyallai szobrászművész alkotását Bánhegyi Roland, Bogoly Zoltán EP képviselőjelöltek, valamint Abaházi Mária, az MKDSZ Karitász vezetője adták át.

Andruskó Imre hozzászólásában a köszönet hangja mellett, szerényen megjegyezte, hogy a díj az egész gimnáziumot, benne a diákokat, a tanárokat és a szülőket is illeti. Bánhegyi András köszönetnyilvánításában kiemelte az embertársunk iránti szeretet és szolidaritás fontosságát. Hangsúlyozta, hogy az ember legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy mindig készen álljon a szolgálatra, a rászorulók megsegítésére. Hégli Dusán az Ifjú Szivek Táncszínház minden tagja és munkatársa nevében megköszönte az elismerést és az odafigyelést.

„Sajnos, olyan világban élünk, amelyben vannak teljesítmények (színvonaltól és nagyságtól függetlenül), amelyeket látnak, és vannak, amelyeket nem akarnak észrevenni. Az érték azonban mindig az értéktelen fölé emelkedik, bármily magasra is tolják azt. Az érték és az értéket teremtők nem állhatnak más szolgálatban, mint az emberében, a magyarságéban!” – állapította meg az ünnepi aktus végén az MKDSZ elnöke.

 

/mkdsz, bumm, mhk/

 

 

Andruskó Imre

 

1969. március 6-án született Ógyallán. Az általános iskolát Marcelházán végezte. 1987-ben érettségizett a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányai befejezése után a Pozsonyi Komensky Egyetem Természettudományi Karára felvételizett, ahol 1992-ben avatták kémia-fizika szakos tanárrá. Ezt követően a Perbetei Magyar Tannyelvű Alapiskolában tanított, majd 1993-tól a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban – ma Selye János Gimnázium –, amelynek jelenleg az igazgatója. 1990-ben nősült, két gyermek boldog édesapja.

Kultúrális-, közéleti- és politikai tevékenységei:

 • 1995-től a Katedra Társaság tagja, valamint a Katedra című pedagógiai havilap kémia rovatának vezetője
 • 1996-tól a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Komáromi Területi Választmányának elnöke, valamint az SZMPSZ Országos Választmányának tagja
 • 1996-2001 között a Selye János Gimnázium Iskolatanácsának elnöke
 • 1999-2002 közti időszakban az SZMPSZ elnökségének tagja
 • 1997-ben a Járási Koordinációs Tanács (Komárom) tagja
 • 1998-tól a Fórum Intézet külső munkatársa, valamint a Komáromi Polgári Klub elnöke
 • ugyanebben az évben szervezője és szakelőadója az OK 98 programnak a komáromi és az újvári járásban
 • 1999 januárjától a Komáromi Önkormányzat képviselője és a Városi Tanács tagja
 • 2000- 2002 közt a Nyitrai Kerületi Iskolatanács tagja
 • 2001-től az SZMPSZ mellett működő oktatáspolitikai bizottság tagja, és a Selye János Gimnázium igazgatója
 • 2002-től a Nyitra megye Oktatásügyi Bizottságának tagja
 • 2006-2010 közti időszakban parlamenti képviselő, és azóta is aktív szerepet vállal a felvidéki politikai közéletben

 

Publikációi:

 • 1992 – Učebné úlohy k chemickej didaktickej databáze

 

 

Dr. Bánhegyi András

 

A királyhelmeci kórház neves gyerekgyógyász főorvosa 1950. április 10-én született Nagykövesden. Nős, 2 gyermek édesapja.

A kassai magyar gimnázium elvégzése után tanulmányait a prágai Károly Egyetem orvosi karán folytatta, ahol 1974-ben diplomázott. Szakvizsgáit Pozsonyban szerezte meg, itt 1980-ban trópusi és szubtrópusi orvostudományokból is végzettséget szerzett. 1980-1985 között gyerekgyógyász főorvosként, valamint klinikai asszisztensként tevékenykedett a máltai St. Luke´s kórházban. 1986-tól a királyhelmeci kórház gyermekgyógyász főorvosa.

A 7 nyelven beszélő orvos jó hírnevét nemcsak a gyermekgyógyászatban elért sikereinek köszönheti.  Az elmúlt évek során több olyan vállalkozás indításánál, működtetésénél vállalt aktív szerepet, melyek a gazdasági válság ellenére is sikeresek maradtak. Ezen kívül nagy szerepe volt az olaszországi kapcsolatok, cégek megalakulásánál, de saját vállakozásának sikere is töretlen.

Az 5 éves máltai munkájának köszönhetően kitűnően beszélt angolul, ezért őt kérték fel az olaszországi kapcsolatok kialakítását elősegítő tárgyalásokra, melyek olyannyira sikeresek lettek, hogy ezek következményeként Királyhelmecen több olaszországi cég is megtelepedett. Innen jött a Pizzéria Italia étterem és panzió felépítésének ötlete 1997-ben.

Ám a sikeres vállakozó nem hagyott fel eredeti szakmájával sem. Főorvosként teljes mértékben ellátja teendőit, ezen felül pedig folyamatosan azon dolgozik, hogy javuljon az egészségügyi ellátás Királyhelmecen, de minden lehetőséget megragad arra is, hogy másfelé is segítséget nyújtson vagy közvetítsen. Pl. más, magyarországi partnerkórházak gyermekosztályainak felújításánál. Munkája országos szinten, sőt határon túl is gyümölcsöző. Sokéves külföldi kapcsolatainak és együttműködésének köszönhetően sikerült felújítani a városi gyermekosztályt, az újszülött részleget, de a kórházban is több újítás, korszerűsítés történt az elmúlt években. Számos esetben segítette gyógyászati eszközök adományozásával a szélesebb régió kórházait pl. a Sátoraljaójhelyi Szent Erszébet Kórház gyermekosztályát, a Kisvárdai Kórház gyermekosztályát, illetve szociális nonprofit szervezeteit.

A főorvos 20 éve tart kapcsolatot egy osztrák karitatív céggel, melynek munkája az egészségügyi szolgáltatások javítását célozta meg. A közös muka révén előfordult, hogy hátrányos helyzetű családokban élő diákok iskolai étkeztetését segítették. Számos közös jótékonysági akciót szerveztek szegény sorsú gyermekek megsegítésére. A Pápai Misszióval 15 éven át több mint 100 kamion gyógyászati adományt juttattak el a térség kórházaiba, gyermek és öregotthonaiba.

Mindezek mellett példaértékű dr. Bánhegyi András mecénási tevékenysége is, amellyel szűkebb pátriája kulturális életét és ifjú tehetségeit támogatja.

Szabadidejét aktívan tölti, szívesen sportol, olvas, valamint élénk figyelemmel kíséri a közéletet, sőt tevékeny részt vállal a helyi, regionális de az országos politikai életben is.

 

 

Ifjú Szivek Táncszínház

 

Az Ifjú Szivek Táncszínház a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Fő érdeme, hogy Közép-Európa tradicionális tánc- és zenekultúráját színházi táncelőadásain keresztül társadalmi értékként mutatja fel, és erősíti bel- és külföldön egyaránt. Munkájában kitüntetett figyelmet kap a szlovákiai magyar hagyományos néptánc és népzene színpadi megformálása.

Műsorai műfajilag változatosak: a tradicionális tánckultúra formanyelvére épülő táncszínházi darabok, a táncokat életképszerűen, területek szerint bemutató néptáncelőadások és kimondottan az ifjúság számára készült műsorok szerepelnek a repertoáron.

Az együttes célközönsége elsősorban a szlovákiai magyarság, de hagyományos folklórműsorait és táncszínházi előadásait fesztiválokon és önálló turnésorozatok keretén belül tárta a nézőkönség elé már a világ legkülönfélébb színpadain.

Színházi produkciók alkotása és bemutatása mellett az együttes aktívan közreműködik néhány országos rendezvény szervezésében és lebonyolításában is.

Székházában működik Pozsony egyetlen magyar kőszínháza, mely a város magyar kulturális életének jelentős  színhelye.

Csak a hála és a köszönet szavaival szólhatunk az Ifjú Szivek Táncszínház mindenkori vezető szakembereiről, közöttük az itt jelenlévő Hégli Dusánról, aki Tournesol- és Muharay-díjas koreográfus, rendező, a 2017-es “Évad legjobb alkotója”. Néptánc iránti elkötelezettségét szüleinek köszönheti, gyermekkorától táncol. 1989-ben kezdett koreografálni, mára több mint 100 alkotás fűződik a nevéhez. Tanulmányait a pozsonyi Művészeti Egyetem koreográfus szakán, majd a budapesti Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakán folytatta. Újszerű koreográfiai szemléletet tükröző alkotásaival hamar felhívta magára a hazai és a magyarországi szakma figyelmét. 1999-ben elnyerte az Ifjú Szivek Magyar Művészegyüttes igazgatói posztjára kiírt pályázatot. Kezdeményezésére az együttes hivatásos társulattá vált, irányítása alatt a közép-európai magyar néptáncmozgalom és táncművészet jelentős műhelyévé fejlődött. Az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti vezetőjeként 2000-től évente több új alkotással áll a nézőközönség elé.

Alkotói tevékenysége mellett a Táncfórum (Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete) alapítójaként és elnökeként meghatározó szereplője a hazai néptáncmozgalomnak. Koreográfusként és táncpedagógusként közel 30 országban dolgozott világszerte. Kezdeményezésére indult el a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium néprajzi osztálya, valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola kihelyezett néptáncpedagógus képzése Pozsonyban.

Hégli Dusán mára nemzetközileg is elismert koreográfus. Műsorait a hagyományos tánckultúra hiteles interpretálása és a dramaturgiai szerkezet átgondolt találkozása teszi művészivé. A zene, a színpadkép, a világítás és a viselet éppoly meghatározó, integráns részei műveinek, mint az autentikus néptánc-formanyelv.