15 éve az Európai Unióban

MEGOSZTÁS

Tizenöt éve vagyunk az Európai Unió tagjai. A történelmi fejlődés elé örök gátat nem vethet senki és semmi. 1989-től 2004-ig sok politikai, társadalmi vitával, nagy reménnyel, sok elvárással és még több munkával azon fáradoztunk, hogy megfeleljünk a csatlakozáshoz szükséges társadalmi, politikai és gazdasági feltételeknek. 2004. május 1-jén ünnepélyes keretek között léptünk rá arra a történelmi útra, amelyik az európai népek – reális alternatíva nélküli – sorsközössége.

Az elmúlt másfél évtizedben az EU-nak köszönhetően hatalmas fejlődésen mentek keresztül a csatlakozott posztkommunista országok. Megnyíltak a határok, a felzárkóztatási alapoknak köszönhetően, javult az infrastruktúra, nőtt a termelékenység, átalakult a gazdaság struktúrája, emelkedett az életszínvonal, a gazdaság teljesítőképessége. Nagyobb a jogbiztonság és erősebb a demokrácia. Nagyobb biztonságban él Európa!

Sok területen, mint például a számunkra oly fontos kisebbségvédelem, még mindig nincs áttörés. Természetes, hogy minden közösségben vannak viták, nézetkülönbségek, de tudatosítanunk kell, ha a jelent és a jövőt illető közös dolgainkban más véleményen vagyunk is, az előttünk álló belső és külső kihívásokat másként is látjuk, azokat megoldani csak együtt vagyunk képesek! Nincs másik európai út!

Mi, akik a „vasfüggöny” keleti oldalán születtünk, ismerjük „a múltat végképp eltörölni” politikáját és annak lényegét. Hiszem, hogy az alapítók szándéka szerinti keresztény és demokrata Európa, az egyenlő népek erős uniója nem a múlt! A kereszténység nem gátja a fejlődésnek, ellenkezőleg; alapja, hajtómotorja a modern Európának!

 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke