Megalakult a Közép-Európai Szövetség

MEGOSZTÁS

Az MKDSZ, mint etnikai alapon politizáló, autonomista párt, megalakulása óta tagja az Európai
Szabad Szövetségnek /EFA/, amely az európai pártcsalád 18 EU-s tagállam 45 kisebbségi pártját tömöríti.
Az MKDSZ Európai Uniós politikájának legfontosabb eleme a kisebbségvédelem, az európai nemzeti,
nyelvi kisebbségek és állam nélküli nemzetek jogainak védelme. E területen kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy az Európai Unióban még ebben a ciklusban megszülessen a nemzeti kisebbségek jogait védő és a
minden népet, nemzeti közösséget megillető önrendelkezését biztosító EU-s törvény.
Az EFA alapszabálya lehetővé teszi, hogy tagpártjai meghatározott elvek, célok szerint
„alcsoportokba” tömörüljenek. Ezeknek a „tömörüléseknek” véleményem szerint az elsődleges célja, hogy a
kisebbségi pártok fokozzák politikai együttműködésüket és ezáltal a kisebbségi politika súlyát az érintett
országok belpolitikájában. Az EFA katowicei közgyűlésén néhány tagpárt egy ilyen munkacsoport, a
„Közép-Európai Szövetség” megalakításának igényével állt elő. Természetesen a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség is része ennek a tömörülésnek.
Az EFA közép-európai országokban működő tagpártjai, illetve az általuk képviselt nemzeti
közösségek történelmi útja, kulturális fejlődése, gazdasági állapota, politikai helyzete és törekvései sok
hasonlóságot mutatnak. A közép-európai térség mai képéért, egy újabb világégésért, a vasfüggöny mögött
tomboló kommunizmusért, egy évszázadnyi sorsért az első világháborút lezáró, kizárólag a nagyhatalmi
érdek és a bosszú által vezérelt 1919/1920-as párizsi békerendszer tehető felelőssé. Ebben alakult ki sok
közép-európai nép kisebbségi sorsközössége.
Az MKDSZ elnökeként (is) mindig meggyőződéssel képviseltem azt, hogy politikánkhoz és
céljainkhoz a szövetségeseket elsősorban a velünk egy sorsközösségbe szorultak között kell keresnünk.
Velük kell keresnünk és velük tudjuk létrehozni, megvalósítani az együttműködés legszorosabb és
legintenzívebb formáját. Éppen ezért nagy előrelépésnek tekintem, hogy március elején az EFA idei brüsszeli
kongresszusán „Közép Európai Szövetség” névvel a Bayernpartei, az Enotna Lista, az Erdélyi Magyar
Néppárt, a Lausitzer Allianz, a Liga Socijaldemokrata Vojvodine, a Lista per Fiume, a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, a Moravské Zemské Hnutí, az Oljka, a Ruch Autonomii Śląska, a
Süd-Tiroler Freiheit és az Unser Land pártok tagságával egy olyan politikai munkacsoport jött létre, amely
egyrészt hatékonyabban képviseli a közép-európai térség érdekeit az EFA-ban és az EP-ben, másrészt az egy
mindenkiért, mindenki egyért elve alapján egymásnak is erős támaszai, tevékeny partnerei lesznek a
választási küzdelmekben és a politikai célok elérésében.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke