A fiatalok figyelmét az értékalapú közélet irányába kell terelni

MEGOSZTÁS

„Ma nem csak a jelent, de a jövőt is alakítjuk.” – Ezzel az alapgondolattal hozta létre a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség ifjúsági tagozatát. Az MKDSZ keretein belül működő ifjúsági tagozat célja,
hogy a fiataloknak teret adva, bevonva őket a mindennapi munkába, felkészítse arra, hogy nemzeti,
keresztény és demokrata politikát folytassanak idehaza és Európában. Napjainkban, amikor a
kereszténységet oly sok támadás éri a baloldali és liberális erők részéről, illetve amikor az autoriter
jobboldali és a szélső jobboldali, xenofób pártok pártpolitikai, hatalmi célok szolgálatába igyekeznek azt
állítani – ezt különösen fontos feladatunknak tartjuk, és minden eszközzel támogatjuk. „Közös érdekünk,
hogy fiataljaink figyelmét a mindent és mindenkit felőrlő pártpolitikai csatározások helyett az értékalapú és
építkező közélet irányába tereljük.” – fejtette ki Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke a párt ifjúsági tagozatának
vezetőjével, Major Eleonórával 2019. augusztus 14-én Komáromban folytatott egyeztető megbeszélésen.
„A szeptemberben induló kampánnyal az a célunk, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét, milyen
veszélyeket rejt egyénre és közösségre egyaránt a közéletből való kiábrándultságban születő bizalmatlanság
és főleg a politikától való elzárkózás. Igyekszünk rávilágítani a véleményalkotást megelőző sokoldalú
tájékozódás, illetve a tudatosan önálló állásfoglalás fontosságára. Ösztönözni kívánjuk a fiatalokat a
választásokon való részvételre, valamint az aktív, értékalapú közéleti szerepvállalásra, s ehhez ma
támogatásáról biztosított bennünket az MKDSZ elnöke.” – mondta el Major Eleonóra.
Láttatnunk kell egyrészt, hogy a kereszténydemokrácia nem egy elmaradott társadalmi, közéleti
eszme, a kereszténység nem egy idejét múlt, túlhaladott ókori tanítás, nem a történelem és a politika
szemétdombjára való társadalomfilozófiai eszme. A keresztény gondolkodás és ember nem a fejlődés gátja.
Másrészt történelmi példákat is felsorakoztatva rá kell mutatnunk annak veszélyeire, amikor egy magát
keresztény pártnak tituláló politikai szervezet a keresztény emberi és társadalmi értékekkel diametrális
ellentétben folytatja politikáját. – tette hozzá az MKDSZ elnöke.

mkdsz hír