Keresztény politikával a magyarságért

MEGOSZTÁS

Ha azt mondanám, hogy nehéz időket él a magyarság, nem mondanék újat, mert ezer év alatt
minden gondolkodó-író ember leírhatta volna ( le is írta ) ugyanezt. Ettől azonban tény, hogy bár
mögöttünk a világháborúk, különféle diktatúrák, mégis a megmaradással küszködünk,
államalkotó nemzetként, és más államok kisebbségnek mondott részeként egyaránt. Sok jó
szándékú politikus és államférfi vállalkozott arra, hogy tegyen valami jót és hasznosat,
szolgálatot vállaltak és dolgoztak. Hibát keresni könnyű lenne, főleg annak, aki karosszékből
nézi az eseményeket, de felelsleges és haszontalan. Ha a részleges sikereket szemléljük, vagy
az ideig-óráig tartó felemelkedést, látnunk kell, hogy ezek alapját mindig a folyamatosan
megújuló, de a lényegét soha el nem veszítő folytonosság képezte- ez pedig nem más, mint a
keresztény értékek megjelenítése a közéletben, tágabban véve az egész társadalmi életben. Ha
a saját, szűkebb közösségünk történetét vizsgáljuk, ez teljes bizonyossággal állítható. Mi más
adta meg Esterházy János, Szüllő Géza nagyságát a felvidéki kisebbségi sorsban politikusként,
mint a keresztény gondolkodásmód? Mindannyian ismerték Prohászka Ottokár gyakran
kmimondott és leírt igazságát: ,, Ami nagy és fönséges vonás van a magyar nép életén, az
mind a kereszténység gondolatainak átverődése.” Ez az igazság soha nem volt kirekesztő és
nem zárt ki senkit a nemzet életéből, csupán a tények megállapítása, a tapasztalat
továbbadása. Azé a tapasztalaté, amely az Egyesült Államok harmadik elnöke, Thomas
Jefferson szerint értékesebb és hasznosabb az észnél is. Ezt a tapasztalatot kell elővenni most
nekünk is, amikor közösségünk jó szándékú része azon fáradozik, hogy a felvidéki magyarság
ne veszítse el politikai erejét, és legyen ott a legfelsőbb törvényhozó hatalomban, a szlovák
törvényhozásban. Az okoskodás és indulatok helyett a tapasztalatra és a folytonosságra kell
építeni. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ennek a felismerésével vállalt közéleti
szerepet és ezt akarja érvényesíteni a jövőben is. A sokszínűségben, a sokfléle irányzatban a
keresztény értekrend lehet az össezekötő kapocs, amely egyben tartja az itt élő magyarságot.
Ennek tudatában teszünk meg mindent, hogy soha ne tudjanak rólunk dönteni nélkülünk.
Keresztény politikával küzdünk, dolgozunk tovább a magyarságért!

Sárközi János, az MKDSZ alelnöke