Kočner egy szlovák belpolitikai bomba! Meg kell akadályozni, hogy letarolja a kibontakozó magyar együttműködést is!

MEGOSZTÁS

Az MKDSZ Országos Elnöksége a leghatározottabban elítél minden olyan törekvést és esetet, amikor
valaki, vagy egy csoport saját gazdasági erősödése érdekében törvénytelen módon, emberéletet és emberek jó
hírnevét, családját nem kímélve igyekszik a politika szereplőit befolyásolni, a döntésekre hatást gyakorolni, adott
esetben irányítani, végső soron markában tartani pártokat és kormányokat. Ezek az érdekek és csoportok a
demokrácia és a jogállam legfőbb ellenségei. Az ilyen esetek felderítése, kivizsgálása és bizonyítása a rendőrség és
az ügyészség, az ítélethozatal pedig a bíróság feladata. Rossz impulzusnak, sőt veszélyes iránynak tartjuk, amikor a bíróság helyett a sok esetben valamely érdek szolgálatában álló média által befolyásolt tömeg hozza meg az ítéletet.
Ha ez így történik, akár egy kis lakásból, de vizsgálati fogságból, vagy a börtönből is befolyásolni, irányítani lehet a politikát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a vádat, a bűnösséget a bíróság előtt kell bizonyítani. Mindenki bűntelen, amíg bíróság előtt nem bizonyítják bűnösségét. Már csak ezért is inkább hihetünk annak az embernek, aki nincs vizsgálati fogságban, akit nem ítélt börtönre a bíróság.
Az MKDSZ továbbra is legfontosabb feladatának tekinti, hogy záros határidőn belül létrejöjjön a magyar
pártok közötti, a felvidéki magyarság pozsonyi parlamenti politikai képviseletét biztosító választási együttműködés.
A párt mindent elkövet, hogy a hónapok óta folyó tárgyalásokat siker koronázza. A Kočner-ügy kapcsán
kiszivárogtatott információkból is látni, hogy léteznek olyan politikai erők országos szinten, de a szlovákiai magyar politikai körökben is, amelyek energiát nem sajnálva, eszközökben nem válogatva komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy megakadályozzák az együttműködés kialakulását.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség kész tovább folytatni a magyar pártok együttműködéséről
folyó tárgyalásokat minden érintett politikai szervezettel, függetlenül attól kik a delegáció tagjai, vagy ki a párt
elnöke. Azokkal tárgyalunk, akik bírják pártjuk tagságának bizalmát, támogatását.
Úgy látjuk, hogy a magyar kisebbségi politika akkor lehet sikeres, sikeresebb, ha nem bonyolódik bele a
szlovák hatalmi harcokba, nem köti magát elválaszthatatlanul szlovák politikai szekértáborokhoz, hanem minden
erejét összeszedve, a felvidéki magyar többpártiság adta lehetőségeket kihasználva a magyar megmaradásra
összpontosít. Végül, de nem utolsó sorban a szemünk láttára bontakozott ki egy magyar, illetve szlovák-magyar
párt és mediális szövetség a magyar összefogás ellen. Tanúi lehetünk annak is, hogy van, akik a jelenlegi magyar
pártokkal elégedetlen magyarok szavazataira vadászik, de korántsem azzal a kizárólagos céllal, hogy valamilyen
módon a magyar összefogás nehezen épülő falait erősítse vele. Meg van annak a lehetősége, hogy saját egyéni és
pártpolitikai céljai érdekében az országos politika oltárán a magyar összefogást feláldozva egy szlovák párt, vagy
egy szlovák pártkoalíció mérlegébe beledobja a megszerzett magyar szavazatokat, csak azért, hogy felszínen
maradjon. Kočner egy szlovák belpolitikai bomba! Meg kell akadályozni, hogy letarolja a kibontakozó magyar
együttműködést is!

Az MKDSZ Országos Elnöksége
Komárom, 2019.8.16.