Isten éltesse édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!

MEGOSZTÁS

Magyarország csak egy van, ahogy a benne élő magyarság is egy! Szétszakítottságában is egy test, megosztottsága ellenére is egy lélek!  Oszthatatlan, mint azok az értékek, amelyekre első szent királyunk országunk alapjait és népe erkölcsét építette. A hont foglaló Árpád házából királlyá lett István, hogy a magyarságnak a keresztény Európában helyet és megmaradást biztosítson, nem kisebbre vállalkozott, mint hogy a keresztény morálban egyesítse a népet, az országot és a politikát. 

Több, mint ezer éve áll és él Szent István király műve, a keresztény Magyarország. Törvénykönyveiben és az Intelmekben megfogalmazott erkölcsi tanítása a magyar lélek és állam alkotmánya, amely nem a kereszténység nevében, hanem szellemében kormányoz. 

Művében Magyarország jövője Európa lett. Ennek a jövőnek a biztosítása embert próbáló nagy áldozatokkal járt. Lemondással, belső politikai ellentétekkel, megosztottsággal, véres küzdelmekkel, lelket gyötrő kételyekkel, olykor a Tanítással való meghasonulással is. Minden egyetlen cél, a magyar megmaradás, a keresztény Európában maradás érdekében! 

Szent István műve, vagyis a nemzeti és európai integráció nem egy véglegesen befejezett alkotás. Államiságunk évezrede alatt az európai változásoknak és a benne születő nemzeti kihívásoknak megfelelően minden nemzedéknek tovább kellett dolgoznia az integráció ügyén. Szent István műve világos példa, szilárd jogi és követendő morális alap volt mindig. Amikor a politika és a morál, megnehezítve a nemzeti sorskérdésekre adandó válaszadást szembe került egymással, a Szent István-i történelmi, politikai hagyaték oldja fel a feszültséget. Államalapító szent királyunk művét ma mi építjük tovább. Rá hivatkozunk és rá építünk! 

Szent István rendíthetetlen hite és belőle táplálkozó küldetéstudata a szülőföldön országot teremtett, törvényeivel hazát, erkölcsi tanításával pedig otthont adott minden magyarnak. Ahogy több, mint ezer esztendővel ezelőtt, úgy ma sincs más útja sem Magyarországnak, sem pedig Európának, mint az Isten útja. 

Isten éltesse az idők végezetéig édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

2019. augusztus 20.